Rizeliler Davası ve Şapka Hadisesi

1.044,00 TL
Yayınevi Liste Fiyatı:
1.200,00 TL
Stok Adedi: 3

Tükendi

Stok Alarmı

ÖN SÖZ
KISALTMALAR
GİRİŞ
I. İKİNCİ DÖNEM ANKARA İSTİKLAL MAHKEMESİNİN KURULUŞU VE KAPATILIŞI
(4 Mart 1925-7 Mart 1927)
II. MAHKEME HEYETİNİN BİYOGRAFİLERİ
III. ŞAPKA KANUNU (25 Kasım 1925)
IV. POTAMYA DERESİ HAKKINDA KISA BİLGİ
V. İDDİANAME
VI. KARAR
VII. MAHKÛM VE BERAET EDENLERE AİT LİSTE
A. BİR NUMARALI İSTİNTAKNAME
Camidağı karyesinden Topaloğulları’ndan Mustafa oğlu Ali Ağa’nın ifadesi
Adacami karyesinden Kanburoğulları’ndan İsmail oğlu Celal’in ifadesi
Adacami karyesinden Kanburoğulları’ndan Hacı Salih oğlu Mustafa’nın ifadesi
Südlüce karyesinden Kansızoğulları’ndan Ali oğlu Muhtar Ahmed’in ifadesi
Adacami karyesinden Kanburoğulları’ndan İsmail oğlu Celal’in ifadesi
Rize Merkez Jandarma Karakol Kumandanlığından Sabit oğlu Osman Nuri Onbaşı’nın ifadesi
Südlüce karyesinden Topaloğulları’ndan Hüseyin oğlu Mustafa’nın ifadesi
Camidağı karyesinden Karahüseyinoğulları’ndan Mehmed oğlu Fındık Mehmed’in ifadesi
Pazarköy karyesinden Mandevoğulları’ndan Abdulmecid oğlu Muharrem Hoca’nın ifadesi
Camidağı karyesinden Karahüseyinoğulları’ndan Mehmed oğlu Fındık Mehmed’in ifadesi
Kıbledağı karyesinden Âşıkoğulları’ndan Süleyman oğlu Ahmed’in ifadesi
Pazarköy karyesinden Mandevoğulları’ndan Muharrem Hoca oğlu Mehmed’in ifadesi
Azaklıhoca karyesinden Velioğulları’ndan Ali oğlu Osman’ın ifadesi
Gürgen karyesinden Peçeoğulları’ndan Receb oğlu Mehmed’in ifadesi
İslahiye karyesinden Bostanoğulları’ndan Ali oğlu Kemal’in ifadesi
Gürgen karyesinden Peçeoğulları’ndan Şaban oğlu Mustafa’nın ifadesi
Gürgen karyesinden Peçeoğulları’ndan Cafer oğlu Hasan’ın ifadesi
Gürgen karyesinden Peçeoğulları’ndan Ahmed oğlu Şaban’ın ifadesi
Gürgen karyesinden Peçeoğulları’ndan Hüseyin oğlu Mehmed Çavuş’un ifadesi
İslahiye karyesinden Sofioğulları’ndan Mustafa oğlu Ali’nin ifadesi
İslahiye karyesinden Kandemiroğlu Mehmed oğlu Bekçi Rasim’in ifadesi
İslahiye karyesinden Kanbozoğulları’ndan Mehmed oğlu Hafız Hüseyin Hoca’nın ifadesi
Gürgen karyesinden Peçeoğulları’ndan Ahmed Tevfik oğlu Mehmed’in ifadesi
Gürgen karyesinden Peçeoğulları’ndan Latif oğlu Arslan’ın ifadesi
İslahiye karyesinden Kandemiroğulları’ndan Temel oğlu Mustafa’nın ifadesi
Adacami karyesinden Kanburoğulları’ndan İsmail oğlu Celal’in ifadesi
Küçükcami karyesinden İstiboğulları’ndan Reşid oğlu Abdullah’ın ifadesi
Küçükcami karyesinden Alihocaoğulları’ndan Mehmed oğlu Ahmed’in ifadesi
Gürgen karyesinden Pehlivanoğulları’ndan Reşid oğlu Mahmud’un ifadesi
Limanköy karyesinden Hacıyusufoğulları’ndan Hacı Abdulaziz oğlu Hacı Ahmed’in ifadesi
Trabzon Tekye Mahallesi’nden Salihoğulları’ndan Hacı Mehmed oğlu Hacı Ali’nin ifadesi
Südlüce karyesinden Bıyıkoğulları’ndan İbrahim oğlu Mustafa Çavuş’un ifadesi
Ulucami karyesinden Sıbyanoğulları’ndan Osman oğlu Ali Çavuş’un ifadesi
Küçükcami karyesinden İstiboğulları’ndan Hacı Ahmed oğlu Mehmed’in ifadesi
Südlüce karyesinden Kansızoğulları’ndan Ali oğlu Hamdi’nin ifadesi
Camidağı karyesinden Karahüseyinoğulları’ndan Ahmed oğlu Hüseyin’in ifadesi
Küçükcami karyesinden Alihocaoğulları’ndan Osman oğlu Memiş’in ifadesi
Küçükcami karyesinden Alihocaoğulları’ndan Ali oğlu Kâzım’ın ifadesi
Potamya Karakol Kumandanı Paşa İbrahim oğlu Ahmed’in ifadesi
Adacami karyesinden Kanburoğulları’ndan Mehmed oğlu Mahmud’un ifadesi
Gürgen karyesinden Kolivaoğulları’ndan Ömer oğlu Hafız Şaban’ın ifadesi
Küçükcami karyesinden İstiboğulları’ndan Hamza oğlu Mevlüd’ün ifadesi
Küçükcami karyesinden İstiboğulları’ndan Tevfik oğlu Şevket’in ifadesi
Gürgen karyesinden Peçeoğulları’ndan Latif oğlu Arslan’ın ifadesi
Gürgen karyesinden Peçeoğulları’ndan Ahmed Tevfik oğlu Mehmed’in ifadesi
Küçükcami karyesinden Memiş oğlu Tarakçı Sabit’in ifadesi
Gürgen karyesinden Peçeoğulları’ndan Bilal oğlu Yakub Çavuş’un ifadesi
Gürgen karyesinden Peçeoğulları’ndan Hüseyin oğlu Mehmed Çavuş’un ifadesi
Pazarköy karyesinden Berberoğulları’ndan Ahmed oğlu Hamid’in ifadesi
İslahiye karyesinden Hacıalioğulları’ndan Hasan oğlu Hüseyin Bayrakdar’ın Rıza’nın ifadesi
Gürgen karyesinden Kolivaoğulları’ndan Halil oğlu Sabit’in ifadesi
Camidağı karyesinden Karahüseyinoğulları’ndan Mehmed oğlu Fındık Mehmed’in ifadesi
Gürgen karyesinden Bıyıkoğulları’ndan Yakub oğlu Şefik’in ifadesi
Taşpınar karyesinden Kubuzoğulları’ndan Seyfi Usta’nın ifadesi
Veliköy karyesinden Kubuzoğulları Bayram Ali oğlu Kasım Usta’nın ifadesi
Küçükcami karyesinden Alihocaoğulları’ndan Osman oğlu Memiş’in ifadesi
Tepebaşı karyesinden Alibaşoğulları’ndan Mehmed oğlu Memiş’in ifadesi
Adacami karyesinden Kanburoğulları’ndan Ali oğlu Receb’in ifadesi
Gürgen karyesinden Kayışoğulları’ndan İsmail oğlu Mehmed’in ifadesi
Küçükcami karyesinden Karoğulları’ndan Ömer oğlu Mehmed’in ifadesi
Küçükcami karyesinden Karoğulları’ndan Ömer oğlu Mustafa’nın ifadesi
Gürgen karyesinden Kolivaoğulları’ndan Kadir oğlu Bektaş’ın ifadesi
Kiremid karyesinden Kuloğulları’ndan Hüseyin oğlu Muhtar Şaban’ın ifadesi
Kiremid karyesinden Kuloğulları’ndan Hüseyin oğlu Mahmud’un ifadesi
Gürgen karyesinden Ofsaloğlu Hatib Mevlüd oğlu Yusuf’un ifadesi
Ulucami karyesinden Burhanoğulları’ndan Harun oğlu Receb’in ifadesi
Adacami karyesinden Kanburoğulları’ndan Ahmed oğlu Ali’nin ifadesi
Adacami karyesinden Kanburoğulları’ndan Ali oğlu Ahmed’in ifadesi
Kıbledağı karyesinden Ferhadoğulları’ndan Memiş oğlu Hasan’ın ifadesi
Tepebaşı karyesinden Alibaşoğulları’ndan İdris oğlu Davud’un ifadesi
Adacami karyesinden Kanburoğulları’ndan Mehmed oğlu Mustafa’nın ifadesi
Adacami karyesinden Kanburoğulları’ndan Mehmed oğlu Mustafa’nın ifadesi
Adacami karyesinden Kanburoğulları’ndan Mehmed oğlu Mustafa’nın ifadesi
Müderrisler karyesinden Civelekoğulları’ndan Tahir oğlu Hacı Sabit’in ifadesi
B. İKİ NUMARALI İSTİNTAKNAME
Küçükcami karyesinden Memiş oğlu Tarakçı Sabit’in ifadesi
Gürgen karyesinden Peçeoğulları’ndan Bilal oğlu Yakub Çavuş’un ifadesi
Büyükköy karyesinden Külünkoğulları’ndan Mehmed oğlu Hasan’ın ifadesi
İslahiye karyesinden Receb oğlu Yunus Hoca’nın ifadesi
Gürgenli karyesinden Kalafat Mehmed Hoca oğlu Ali’nin ifadesi
İslahiye karyesinden Öksüzömeroğulları’ndan Ömer oğlu Sabit’in ifadesi
Gürgen karyesinden Peçeoğulları’ndan Receb oğlu Ahmed’in ifadesi
Tepeköy karyesinden Ağralımoğulları’ndan Memiş oğlu Hatib Mustafa’nın ifadesi
Rize Merkez Jandarma Takım Kumandanı Mülazım-ı sani Arif oğlu Rüşdi’nin ifadesi
Büyükköy karyesinden Külünkoğulları’ndan Yusuf oğlu Kofa Hasan’ın ifadesi
Büyükköy karyesinden Külünkoğulları’ndan Yunus oğlu İsmail’in ifadesi
Büyükköy karyesinden Tapoğulları’ndan Mustafa oğlu İslam Çavuş’un ifadesi
Büyükköy karyesinden Saroğulları’ndan Mustafa oğlu Molla Mehmed’in ifadesi
İslahiye karyesinden Receb oğlu Yunus Hoca’nın ifadesi
Büyükköy karyesinden Körmahmudoğulları’ndan Hüseyin oğlu Tetik Mehmed’in ifadesi
Büyükköy karyesinden Külünkoğulları’ndan Mehmed oğlu Hasan’ın ifadesi
Büyükköy karyesinden Sarıhasanoğulları’ndan Bilal oğlu Ahmed’in ifadesi
Büyükköy karyesinden Koçalioğulları’ndan Ali oğlu İlyas’ın ifadesi
Büyükköy karyesinden Yılancıoğulları’ndan Mehmed oğlu Seyfullah’ın ifadesi
Büyükköy karyesinden Kakşioğulları’ndan Hüseyin oğlu Hasan’ın ifadesi
Büyükköy karyesinden Öksüzoğulları’ndan Ali oğlu Mehmed’in ifadesi
Büyükköy karyesinden Kotiloğulları’ndan Osman oğlu Mustafa Usta’nın ifadesi
Büyükköy karyesinden Kotiloğulları’ndan Osman oğlu Ahmed Usta’nın ifadesi
Büyükköy karyesinden Sarıhasanoğulları’ndan İbrahim oğlu Yakub Usta’nın ifadesi
Büyükköy karyesinden Küçükahmedoğulları’ndan Mustafa oğlu İsmail Usta’nın ifadesi
Büyükköy karyesinden Yılancıoğulları’ndan Ömer oğlu Mehmed Hoca’nın ifadesi
İslahiye karyesinden Karaosmanoğulları’ndan Hasan oğlu Receb Ali’nin ifadesi
İslahiye karyesinden Kabreloğulları’ndan Mustafa oğlu Mehmed’in ifadesi
C. ÜÇ NUMARALI İSTİNTAKNAME
Dumankaya karyesinden Bakatoğulları’ndan Hamid oğlu Muhtar Ali’nin ifadesi
Küçükcami karyesinden Terzioğulları’ndan Ahmed oğlu Nuri’nin ifadesi
Gürgen karyesinden Peçeoğulları’ndan Mustafa oğlu Arslan’ın ifadesi
İslahiye karyesinden Karaosmanoğulları’ndan Aziz oğlu Hasan’ın ifadesi
Kıbledağı karyesinden Mollamehmedoğulları’ndan Osman oğlu Ömer’in ifadesi
Küçükcami karyesinden İstiboğulları’ndan Tevfik oğlu Osman’ın ifadesi
Küçükcami karyesinden İstiboğulları’ndan Hamza oğlu Tahsin’in ifadesi
İslahiye karyesinden Kandemiroğulları’ndan Memiş oğlu Celal’in ifadesi
İslahiye karyesinden Kandemiroğulları’ndan Temel oğlu Mehmed’in ifadesi
Ulucami karyesinden Mematioğulları’ndan Aziz oğlu Mustafa’nın ifadesi
Küçükcami karyesinden Öksüzoğulları’ndan Hasan oğlu Hüsni’nin ifadesi
İslahiye karyesinden Kandemiroğulları’ndan Memiş oğlu Mahmud’un ifadesi
Kıbledağı karyesinden Nafioğulları’ndan Ali oğlu Mecid’in ifadesi
Kıbledağı karyesinden Mollamehmedoğulları’ndan Mustafa oğlu Şaban’ın ifadesi
Potamya Karakolundan Jandarma Havzalı İdris oğlu Şaban’ın ifadesi
Gürgen karyesinden Kolivaoğulları’ndan Hüseyin oğlu Şakir’in ifadesi
Gürgen karyesinden Hacıömeroğulları’ndan Mustafa oğlu Yakub’un ifadesi
Gürgen karyesinden Bıyıkoğulları’ndan Halim oğlu Yunus’un ifadesi
Tepebaşı karyesinden Alibaşoğulları’ndan Memiş oğlu Harun’un ifadesi
Adacami karyesinden Abdullahoğulları’ndan Kadir oğlu Şükri Çavuş’un ifadesi
Tepebaşı karyesinden Kayahasanoğulları’ndan Reşid oğlu Muhtar Mehmed’in ifadesi
Küçükcami karyesinden Karoğulları’ndan Yunus oğlu Mehmed’in ifadesi
Gürgen karyesinden Kolivaoğulları’ndan Kadir oğlu İlyas’ın ifadesi
Gürgen karyesinden Ofsaloğulları’ndan Mehmed oğlu Hatib Mevlüd’ün ifadesi
Küçükcami karyesinden Terzioğulları’ndan Mustafa oğlu Hafız Ali’nin ifadesi
Küçükcami karyesinden Terzioğulları’ndan Mustafa oğlu Hafız Ali’nin ifadesi
İslahiye karyesinden Hacıçolakoğulları’ndan Hasan oğlu Haydar’ın ifadesi
Gürgen karyesinden Mercanoğulları’ndan Ömer oğlu Yunus’un ifadesi
Ulucami karyesinden Mutioğulları’ndan Mustafa oğlu Abdurrezak’ın ifadesi
Rize’nin Çorapçılar Mahallesi’nden Kukoğulları’ndan Said oğlu Kâzım’ın ifadesi
Südlüce karyesinden Sofioğulları nam-ı diğeri Kulaçoğulları’ndan Rauf oğlu İdris’in ifadesi
Südlüce karyesinden Kansızoğulları’ndan Ali oğlu Muhtar Ahmed’in ifadesi
Rize’nin Pehlivan Mahallesi’nden Karacaoğulları’ndan Yunus oğlu Mehmed’in ifadesi
Südlüce karyesinden Çalmaşuroğulları’ndan Memiş oğlu Şemo’nun ifadesi
Rize’nin Müfti Mahallesi’nden Kundakçıoğulları’ndan Mahmud oğlu Hüseyin Reis’in ifadesi
Rize’nin Müfti Mahallesi’nden Salcıoğulları’ndan Hacı Ömer oğlu Osman Reis’in ifadesi
Ç. DÖRT NUMARALI İSTİNTAKNAME
İslahiye karyesinden Kabreloğulları’ndan Mustafa oğlu İdris’in ifadesi
Küçükcami karyesinden Alihocaoğulları’ndan Ahmed oğlu Hamza’nın ifadesi
Gürgen karyesinden Gençalioğulları’ndan Ömer oğlu Celal’in ifadesi
Küçükcami karyesinden Karahasanoğulları’ndan Hasan oğlu Osman’ın ifadesi
Ulucami karyesinden Kenanoğulları’ndan Osman oğlu Durali’nin ifadesi
Küçükcami karyesinden Sakoğulları’ndan Ahmed oğlu Tıbyan’ın ifadesi
Küçükcami karyesinden Mollaalioğulları’ndan İlyas oğlu Vahid’in ifadesi
İslahiye karyesinden Kabreloğulları’ndan İdris oğlu Mehmed’in ifadesi
Kıbledağı karyesinden Sakoğulları’ndan Ali oğlu Eyüb’ün ifadesi
Kıbledağı karyesinden Hoşafoğulları’ndan Mustafa oğlu Receb’in ifadesi
Gülbaharsultan Mahallesi’nden Akmehmedoğulları’ndan Osman oğlu
İshak Nureddin’in ifadesi
İslahiye karyesinden Kabreloğulları’ndan İdris oğlu Hafız İsmail’in ifadesi
Gürgen karyesinden Bıyıkoğulları’ndan Memiş oğlu Şaban’ın ifadesi
Gürgen karyesinden Kolivaoğulları’ndan İsmail oğlu Mehmed’in ifadesi
Rize’nin Gülbaharsultan Mahallesi’nden Akmehmedoğulları’ndan Mehmed oğlu İsmail
Hakkı’nın ifadesi
Rize’nin Paşakapusu Mahallesi’nden Güvelizade Hafız Ömer oğlu Musa’nın ifadesi
Rize’nin Emineddin Mahallesi’nden Hacımemişefendioğulları’ndan Ali oğlu Hafız Kemal’in
ifadesi
Rize’nin İslampaşa Mahallesi’nden Mollaalioğulları’ndan Ahmed oğlu Fettah’ın ifadesi
Rize’nin Gülbaharsultan Mahallesi’nden Körosmanoğulları’ndan Hacı Durmuş oğlu
Hafız Eşref’in ifadesi
Rize’nin Gülbaharsultan Mahallesi’nden Akmehmedoğulları’ndan Osman oğlu İshak
Nureddin’in ifadesi
Rize’nin İslampaşa Mahallesi’nden Mollaalioğulları’ndan Mehmed Hızır oğlu
Hayreddin’in ifadesi
Rize’nin Paşakapusu Mahallesi’nden Güvelizade Hafız Ömer oğlu Musa’nın ifadesi
Rize’nin Paşakapusu Mahallesi’nden Güvelizade Hafız Ömer oğlu Musa’nın ifadesi
D. BEŞ NUMARALI İSTİNTAKNAME
Adacami karyesinden Kanburoğulları’ndan İsmail oğlu Celal’in ifadesi
Gürgen karyesinden Peçeoğulları’ndan Bilal oğlu Yakub Çavuş’un ifadesi
Camidağı karyesinden Topaloğulları’ndan Mustafa oğlu Ali Ağa’nın ifadesi
E. ALTI NUMARALI İSTİNTAKNAME
Büyükköy karyesinden Küçükislamoğulları’ndan Ahmed oğlu Arif’in ifadesi
Büyükköy karyesinden Sarıhasanoğulları’ndan İbrahim oğlu Hacı İshak’ın ifadesi
Büyükköy karyesinden Bursalıoğulları’ndan Ali oğlu Süleyman’ın ifadesi
Büyükköy karyesinden Çavuşoğulları’ndan Mehmed oğlu Mehmed Ali’nin ifadesi
Büyükköy karyesinden Külünkoğulları’ndan Mustafa oğlu Mehmed’in ifadesi
Büyükköy karyesinden Külünkoğulları’ndan Mustafa oğlu Osman’ın ifadesi
Büyükköy karyesinden Sofioğulları’ndan Mustafa oğlu İsmail Usta’nın ifadesi
Büyükköy karyesinden Küçükahmedoğulları’ndan Ali oğlu Şakir’in ifadesi
Büyükköy karyesinden Bostanoğulları’ndan Ahmed oğlu Yunus Usta’nın ifadesi
Küçükcami karyesinden İstiboğulları’ndan Hamza oğlu Mehmed’in ifadesi
Küçükcami karyesinden Sakoğulları’ndan Hasan oğlu Sabit’in ifadesi
Gürgen karyesinden Kalenderoğulları’ndan Şaban oğlu Sabit’in ifadesi
Potamya Karakolu efradından Jandarma Ali oğlu Halil’in ifadesi
Samsun Termeli Jandarma Hurşid oğlu İzzet’in ifadesi
Camidağı karyesinden Karahüseyinoğulları’ndan Mehmed oğlu Fındık Mehmed’in ifadesi
İslahiye karyesinden Kabreloğulları’ndan İdris oğlu Mehmed’in ifadesi
Küçükcami karyesinden Memiş oğlu Tarakçı Sabit’in ifadesi
Ulucami karyesinden Mematioğulları’ndan Aziz oğlu Mustafa’nın ifadesi
Küçükcami karyesinden Terzioğulları’ndan Mustafa oğlu Hafız Ali’nin ifadesi
F. MAHKEME ZABITNAMELERİ
ANKARA İSTİKLAL MAHKEMESİNE MAHSUS ZABITNAMEDİR
Birinci Celse
11 Kânun-ı evvel 1341
Rize’nin Paşakapusu Mahallesi’nden Güvelizade Hacı Ahmed oğlu Emin’in ifadesi
Rize’nin Piriçelebi Mahallesi’nden Tuzcuzade Hurşid oğlu Vahab’ın ifadesi
Camidağı karyesinden Karahüseyinoğulları’ndan Mehmed oğlu Fındık Mehmed’in ifadesi
Camidağı karyesinden Topaloğulları’ndan Mustafa oğlu Ali Ağa’nın ifadesi
İslahiye karyesinden Kandemiroğulları’ndan Temel oğlu Mehmed’in ifadesi
Küçükcami karyesinden Memiş oğlu Tarakçı Sabit’in ifadesi
Gürgen karyesinden Peçeoğulları’ndan Ahmed Tevfik oğlu Mehmed’in ifadesi
Büyükköy karyesinden Yılancıoğulları’ndan Ömer oğlu Mehmed Hoca’nın ifadesi
Gürgen karyesinden Peçeoğulları’ndan Bilal oğlu Yakub Çavuş’un ifadesi
İslahiye karyesinden Mehmed oğlu Hafız Hüseyin Hoca’nın ifadesi
Gürgen karyesinden Kolivaoğulları’ndan Ömer oğlu Hafız Şaban’ın ifadesi
Rize’nin Paşakapusu Mahallesi’nden Güvelizade Hafız Ömer oğlu Musa’nın ifadesi
Rize’nin Gülbaharsultan Mahallesi’nden Akmehmedoğulları’ndan Mehmed oğlu İsmail
Hakkı’nın ifadesi
Rize’nin Emineddin Mahallesi’nden Hacımemişefendioğulları’ndan Ali oğlu Hafız Kemal’in
ifadesi
Rize’nin Çarşı Mahallesi’nden Hasanefendioğulları’ndan Dava Vekili
Salih oğlu Hulusi’nin ifadesi
Rize’nin Emineddin Mahallesi’nden Hasanefendioğulları’ndan Asliye Başkâtibi Salih oğlu
Osman’ın ifadesi
Rize Merkez Jandarma Karakol Kumandanlığından Sabit oğlu Osman Nuri Onbaşı’nın ifadesi
Adacami karyesinden Kanburoğulları’ndan Mehmed oğlu Mustafa’nın ifadesi
Gürgen karyesinden Peçeoğulları’ndan Latif oğlu Arslan’ın ifadesi
İslahiye karyesinden Kandemiroğulları’ndan Temel oğlu Mustafa’nın ifadesi
Gürgen karyesinden Peçeoğulları’ndan Hüseyin oğlu Mehmed Çavuş’un ifadesi
Hamzabey karyesinden Yusuf oğlu Gardiyan Tayyib’in ifadesi
İkinci Celse
Rize Merkez Jandarma Takım Kumandanı Mülazım-ı sani Arif oğlu Rüşdi’nin ifadesi
İslahiye karyesinden Kabreloğulları’ndan Mustafa oğlu İdris’in ifadesi
Adacami karyesinden Kanburoğulları’ndan İsmail oğlu Celal’in ifadesi
Üçüncü Celse
Küçükcami karyesinden Karoğulları’ndan Ömer oğlu Mehmed’in ifadesi
Küçükcami karyesinden Alihocaoğulları’ndan Osman oğlu Memiş’in ifadesi
Adacami karyesinden Kanburoğulları’ndan Mehmed oğlu Mahmud’un ifadesi
Küçükcami karyesinden Terzioğulları’ndan Mustafa oğlu Hafız Ali’nin ifadesi
Küçükcami karyesinden Alihocaoğulları’ndan Mehmed oğlu Ahmed’in ifadesi
Büyükköy karyesinden Külünkoğulları’ndan Mehmed oğlu Hasan’ın ifadesi
İslahiye karyesinden Receb oğlu Yunus Hoca’nın ifadesi
Ulucami karyesinden Mematioğulları’ndan Aziz oğlu Mustafa’nın ifadesi
Küçükcami karyesinden Karahasanoğulları’ndan Hasan oğlu Osman’ın ifadesi
Küçükcami karyesinden Alihocaoğulları’ndan Ali oğlu Kâzım’ın ifadesi
Küçükcami karyesinden Alihocaoğulları’ndan Ahmed oğlu Hamza’nın ifadesi
İslahiye karyesinden Hacıçolakoğulları’ndan Hasan oğlu Haydar’ın ifadesi
Pazarköy karyesinden Mandevoğulları’ndan Abdulmecid oğlu Muharrem Hoca’nın ifadesi
İslahiye karyesinden Kandemiroğlu Mehmed oğlu Bekçi Rasim’in ifadesi
Küçükcami karyesinden Sakoğulları’ndan Hasan oğlu Sabit’in ifadesi
Kıbledağı karyesinden Âşıkoğulları’ndan Süleyman oğlu Ahmed ifadesi
İslahiye karyesinden Öksüzömeroğulları’ndan Ömer oğlu Sabit’in ifadesi
Dördüncü Celse
Küçükcami karyesinden İstiboğulları’ndan Reşid oğlu Abdullah’ın ifadesi
Küçükcami karyesinden İstiboğulları’ndan Hamza oğlu Mevlüd’ün ifadesi
Küçükcami karyesinden İstiboğulları’ndan Tevfik oğlu Şevket’in ifadesi
Gürgen karyesinden Kayışoğulları’ndan İsmail oğlu Mehmed’in ifadesi
Gürgen karyesinden Kolivaoğulları’ndan Kadir oğlu Bektaş’ın ifadesi
Kiremid karyesinden Kuloğulları’ndan Hüseyin oğlu Muhtar Şaban’ın ifadesi
Gürgen karyesinden Kayışoğulları’ndan Mehmed oğlu Şekur’un ifadesi
Kiremid karyesinden Kuloğulları’ndan Hüseyin oğlu Mahmud’un ifadesi
Adacami karyesinden Kanburoğulları’ndan Ali oğlu Ahmed’in ifadesi
Büyükköy karyesinden Külünkoğulları’ndan Yusuf oğlu Kofa Hasan’ın ifadesi
Dumankaya karyesinden Bakatoğulları’ndan Hamid oğlu Muhtar Ali’nin ifadesi
Küçükcami karyesinden Terzioğulları’ndan Ahmed oğlu Nuri’nin ifadesi
Küçükcami karyesinden İstiboğulları’ndan Hamza oğlu Tahsin’in ifadesi
İslahiye karyesinden Kandemiroğulları’ndan Memiş oğlu Celal’in ifadesi
İslahiye karyesinden Kandemiroğulları’ndan Memiş oğlu Mahmud’un ifadesi
Tepebaşı karyesinden Alibaşoğulları’ndan Memiş oğlu Harun’un ifadesi
Tepebaşı karyesinden Kayahasanoğulları’ndan Reşid oğlu Muhtar Mehmed’in ifadesi
Gürgen karyesinden Ofsaloğulları’ndan Mehmed oğlu Hatib Mevlüd’ün ifadesi
Gürgen karyesinden Bıyıkoğulları’ndan Memiş oğlu Şaban’ın ifadesi
Gürgen karyesinden Bıyıkoğulları’ndan Halim oğlu Yunus’un ifadesi
Gürgen karyesinden Hacıömeroğulları’ndan Mustafa oğlu Yakub’un ifadesi
Gürgen karyesinden Peçeoğulları’ndan Cafer oğlu Hasan’ın ifadesi
İslahiye karyesinden Karaosmanoğulları’ndan Hasan oğlu Receb Ali’nin ifadesi
Pazarköy karyesinden Mandevoğulları’ndan Muharrem Hoca oğlu Mehmed’in ifadesi
Azaklıhoca karyesinden Velioğulları’ndan Ali oğlu Osman’ın ifadesi
Gürgen karyesinden Peçeoğulları’ndan Receb oğlu Mehmed’in ifadesi
İslahiye karyesinden Bostanoğulları’ndan Ali oğlu Kemal’in ifadesi
Gürgen karyesinden Peçeoğulları’ndan Şaban oğlu Mustafa’nın ifadesi
Gürgen karyesinden Peçeoğulları’ndan Ahmed oğlu Şaban’ın ifadesi
Kanboz karyesinden Sofioğulları’ndan Mustafa oğlu Ali’nin ifadesi
Gürgen karyesinden Pehlivanoğulları’ndan Reşid oğlu Mahmud’un ifadesi
Beşinci Celse
Gürgen karyesinden Bıyıkoğulları’ndan Yakub oğlu Şefik’in ifadesi
Gürgen karyesinden Ofsaloğlu Hatib Mevlüd oğlu Yusuf’un ifadesi
Adacami karyesinden Kanburoğulları’ndan Ahmed oğlu Ali’nin ifadesi
Tepebaşı karyesinden Alibaşoğulları’ndan İdris oğlu Davud’un ifadesi
Büyükköy karyesinden Külünkoğulları’ndan Yunus oğlu İsmail’in ifadesi
Büyükköy karyesinden Sarıoğulları’ndan Mustafa oğlu Molla Mehmed’in ifadesi
Büyükköy karyesinden Tapoğulları’ndan Mustafa oğlu İslam Çavuş’un ifadesi
Büyükköy karyesinden Körmahmudoğulları’ndan Hüseyin oğlu Tetik Mehmed’in ifadesi
Büyükköy karyesinden Sarıhasanoğulları’ndan Bilal oğlu Ahmed’in ifadesi
Büyükköy karyesinden Koçalioğulları’ndan Ali oğlu İlyas’ın ifadesi
Büyükköy karyesinden Kakşioğulları’ndan Hüseyin oğlu Hasan’ın ifadesi
Büyükköy karyesinden Kotiloğulları’ndan Osman oğlu Ahmed Usta’nın ifadesi
Büyükköy karyesinden Sarıhasanoğulları’ndan İbrahim oğlu Yakub Usta’nın ifadesi
Büyükköy karyesinden Öksüzoğulları’ndan Ali oğlu Mehmed’in ifadesi
Büyükköy karyesinden Kotiloğulları’ndan Osman oğlu Mustafa Usta’nın ifadesi
Büyükköy karyesinden Sofioğulları’ndan Mustafa oğlu İsmail Usta’nın ifadesi
İslahiye karyesinden Kabreloğulları’ndan Mustafa oğlu Mehmed’in ifadesi
Küçükcami karyesinden İstiboğulları’ndan Tevfik oğlu Osman’ın ifadesi
İslahiye karyesinden Karaosmanoğulları’ndan Aziz oğlu Hasan’ın ifadesi
Kıbledağı karyesinden Nafioğulları’ndan Ali oğlu Mecid’in ifadesi
Küçükcami karyesinden Öksüzoğulları’ndan Hasan oğlu Hüsni’nin ifadesi
Küçükcami karyesinden Karoğulları’ndan Yunus oğlu Mehmed’in ifadesi
İslahiye karyesinden Hacıalioğulları’ndan Hasan oğlu Hüseyin Bayrakdar’ın Rıza’nın ifadesi
Gürgen karyesinden Kolivaoğulları’ndan Hüseyin oğlu Şakir’in ifadesi
İslahiye karyesinden Kabreloğulları’ndan İdris oğlu Mehmed’in ifadesi
Adacami karyesinden Abdullahoğulları’ndan Kadir oğlu Şükri Çavuş’un ifadesi
Gürgen karyesinden Kolivaoğulları’ndan Kadir oğlu İlyas’ın ifadesi
Gürgen karyesinden Mercanoğulları’ndan Ömer oğlu Yunus’un ifadesi
Rize’nin Çorapçılar Mahallesi’nden Kukoğulları’ndan Said oğlu Kâzım’ın ifadesi
Südlüce karyesinden Kansızoğulları’ndan Ali oğlu Muhtar Ahmed’in ifadesi
Gürgen karyesinden Gençalioğulları’ndan Ömer oğlu Celal’in ifadesi
Küçükcami karyesinden Sakoğulları’ndan Ahmed oğlu Tıbyan’ın ifadesi
Küçükcami karyesinden Mollaalioğulları’ndan İlyas oğlu Vahid’in ifadesi
Kıbledağı karyesinden Hoşafoğulları’ndan Mustafa oğlu Receb’in ifadesi
İslahiye karyesinden Kabreloğulları’ndan İdris oğlu Hafız İsmail’in ifadesi
Gürgen karyesinden Kolivaoğulları’ndan İsmail oğlu Mehmed’in ifadesi
İslahiye karyesinden Öksüzömeroğulları’ndan Ömer oğlu Mustafa’nın ifadesi
Gürgen karyesinden Peçeoğulları’ndan Yakub Çavuş oğlu Mehmed’in ifadesi
Gürgen karyesinden Kolivaoğulları’ndan Kadir’in ifadesi
Büyükköy karyesinden Küçükislamoğulları’ndan Ahmed oğlu Arif’in ifadesi
Büyükköy karyesinden Sarıhasanoğulları’ndan İbrahim oğlu Hacı İshak’ın ifadesi
Büyükköy karyesinden Kabreloğulları’ndan Memiş oğlu Hacı Receb’in ifadesi
Büyükköy karyesinden Bursalıoğulları’ndan Ali oğlu Süleyman’ın ifadesi
Büyükköy karyesinden Çavuşoğulları’ndan Mehmed oğlu Mehmed Ali’nin ifadesi
Büyükköy karyesinden Külünkoğulları’ndan Mustafa oğlu Mehmed’in ifadesi
Büyükköy karyesinden Külünkoğulları’ndan Mustafa oğlu Osman’ın ifadesi
Büyükköy karyesinden Küçükahmedoğulları’ndan Ali oğlu Şakir’in ifadesi
Küçükislamoğlu Mehmed’in ifadesi
Ortapazar karyesinden Tavukçuoğulları’ndan Şakir oğlu İsmail’in ifadesi
Ortapazar karyesinden Tavukçuoğulları’ndan Şakir oğlu Veysel’in ifadesi
Ortapazar karyesinden Tavukçuoğulları’ndan Şakir oğlu Hüseyin’in ifadesi
Büyükköy karyesinden Küçükahmedoğulları’ndan Mustafa oğlu İsmail Usta’nın ifadesi
Adacami karyesinden Kanburoğulları’ndan Ali oğlu Receb’in ifadesi
Küçükcami karyesinden Karoğulları’ndan Ömer oğlu Mustafa’nın ifadesi
Büyükköy karyesinden Bostanoğulları’ndan Ahmed oğlu Yunus Usta’nın ifadesi
Ulucami karyesinden İbrahim oğlu Muhtar Ömer’in ifadesi
Kıbledağı karyesinden Mollamehmedoğulları’ndan Mustafa oğlu Şaban’ın ifadesi
Kıbledağı karyesinden Tarakçıoğulları’ndan Mustafa oğlu Ali’nin ifadesi
İslahiye karyesinden Kandemiroğulları’ndan Ahmed oğlu Muhtar İbrahim’in ifadesi
Rize’nin Paşakapusu Mahallesi’nden Güvelizade Hacı Ahmed oğlu Emin’in ifadesi
Rize’nin Emineddin Mahallesi’nden Hacımemişefendioğulları’ndan
Ali oğlu Hafız Kemal’in ifadesi
Rize’nin Çarşı Mahallesi’nden Hasanefendioğulları’ndan Dava Vekili Salih oğlu
Hulusi’nin ifadesi
Rize’nin Emineddin Mahallesi’nden Hasanefendioğulları’ndan Asliye Başkâtibi Salih oğlu
Osman’ın ifadesi
Rize’nin Paşakapusu Mahallesi’nden Güvelizade Hacı Ahmed oğlu Emin’in ifadesi
Rize’nin Piriçelebi Mahallesi’nden Tuzcuzade Hurşid oğlu Vahab’ın ifadesi
Rize’nin Gülbaharsultan Mahallesi’nden Akmehmedoğulları’ndan Mehmed oğlu İsmail
Hakkı’nın ifadesi
İslahiye karyesinden Hacı Mahmud oğlu Ömer’in ifadesi
İslahiye karyesinden Hacı Mahmud oğlu Hüseyin’in ifadesi
İslahiye karyesinden Halibozoğulları’ndan Cafer oğlu Mehmed’in ifadesi
Büyükköy karyesinden Hacı Ahmed oğlu Ali’nin ifadesi
Altıncı Celse
G. DİĞER İFADELER
Rize’nin Emineddin Mahallesi’nden Nedimzade Ömer Besim’in ifadesi
Şilerit karyesinden Kalkanoğulları’ndan Hacı Mehmed oğlu Dursun’un ifadesi
Camidağı karyesinden Sadıkoğulları’ndan Şakir oğlu Kara Hüseyin’in ifadesi
Mapavri’nin İncesırt karyesinden Hanefoğulları’ndan Salih oğlu Mevlüd’ün ifadesi
Ortapazar karyesinden Tavukçuoğulları’ndan Şakir oğlu Hüseyin’in ifadesi
Gürgenli karyesinden Levendoğulları’ndan Musa oğlu Muhtar Yusuf’un ifadesi
Gürgenli karyesinden Yakuboğulları’ndan Memiş oğlu Mustafa’nın ifadesi
Gürgenli karyesinden Levendoğulları’ndan Osman oğlu Şükri’nin ifadesi
Gürgenli karyesinden Bekiroğulları’ndn Ahmed oğlu Halil’in ifadesi
Karaağaç karyesinden Bekiroğulları’ndan Cemal oğlu Ali’nin ifadesi
Gürgenli karyesinden Kalafat Mehmed Hoca oğlu Ali’nin ifadesi
Hamidiye Karakol Kumandanı Atinalı Osman oğlu Yusuf Ziya’nın ifadesi
Hamzabey karyesinden Yusuf oğlu Gardiyan Tayyib’in ifadesi
Jandarma Delibayramoğulları’ndan Mehmed oğlu Ali’nin ifadesi
Jandarma Ordulu Şerif oğlu Mustafa’nın ifadesi
Ulucami karyesinden İbrahim oğlu Muhtar Ömer’in ifadesi
Ulucami karyesinden Osman oğlu Galib’in ifadesi
Ulucami karyesinden İbrahim oğlu Muhtar Ömer’in ifadesi
Ulucami karyesinden Karaosmanoğulları’ndan Aziz oğlu İlyas’ın ifadesi
Ulucami karyesinden Momatoğulları’ndan Çakıroğlu Hacı Tevfik’in ifadesi
Hamzabey karyesinden Durmuşoğulları’ndan İslamoğlu Arif Ağa’nın ifadesi
Hamzabey Mahallesi’nden Semizoğulları’ndan Şükri oğlu Tayyar’ın ifadesi
Yeniköy Mahallesi’nden Melayoğulları’ndan Kayıkçı Ahmed oğlu İbrahim’in ifadesi
Belediye Çavuşu Serzabıta Hasan oğlu Temel Efendi’nin ifadesi
Rize’nin Çarşı Mahallesi’nden Kalamozluzade Osman oğlu Muhtar Şevki’nin ifadesi
Çarşı Mahallesi’nden Vardalzade Kerim oğlu Hasan Efendi’nin ifadesi
Azaklıhoca karyesinden Velioğulları’ndan Ali oğlu Osman’ın ifadesi
Polis Memuru Daloğulları’ndan Osman oğlu Mehmed’in ifadesi
Polis Memuru Ahmed oğlu Fevzi’nin ifadesi
Küçükcami karyesinden Terzioğulları’ndan Ahmed oğlu Nuri’nin ifadesi
Rize’nin Tobhane Mahallesi’nden Mehmed oğlu Şaban’ın ifadesi
Rize’nin Roşi Mahallesi’nden Hafız Mahmud oğlu Ömer’in ifadesi
Rize’nin Gülbaharsultan Mahallesi’nden Akmehmedoğulları’ndan Mehmed oğlu
İsmail Hakkı’nın ifadesi
Rize’nin Tobhane Mahallesi’nden Mehmed oğlu Şaban’ın ifadesi
Rize’nin Emineddin Mahallesi’nden Hacımemişefendioğulları’ndan Ali oğlu Hafız Kemal’in ifadesi
Rize’nin Gülbaharsultan Mahallesi’nden Akmehmedoğulları’ndan Mehmed oğlu İsmail
Hakkı’nın ifadesi
Rize’nin Emineddin Mahallesi’nden Hacımemişefendioğulları’ndan Ali oğlu Hafız Kemal’in ifadesi
Rize’nin Gülbaharsultan Mahallesi’nden Körosmanoğulları’ndan Hacı Durmuş oğlu Hafız Eşref’in
ifadesi
Rize’nin Emineddin Mahallesi’nden Hacımemişefendioğulları’ndan Ali oğlu
Hafız Kemal’in ifadesi
RİZELILER DAVASI VE ŞAPKA HADISESİ xv
Rize’nin Kale Mahallesi’nden Hacıismailzade İbrahim oğlu Süleyman’ın ifadesi
Rize’nin Pilavoğlu Mahallesi’nden Zaimoğulları’ndan Hacı Hasan oğlu Osman’ın ifadesi
Rize’nin İslampaşa Mahallesi’nden Mollaalioğulları’ndan Ahmed oğlu Fettah’ın ifadesi
Rize’nin Paşakapusu Mahallesi’nden Güvelizade Hafız Ömer oğlu Musa’nın ifadesi
İslahiye karyesinden Öksüzömeroğulları’ndan Ömer oğlu Mustafa’nın ifadesi
İslahiye karyesinden Öksüzömeroğulları’ndan Ömer oğlu Mustafa’nın ifadesi
Üçkaya karyesinden Mahioğulları’ndan Arif oğlu Muhtar İsmail’in ifadesi
Rize’nin Üçkaya karyesinden Kondoloğulları’ndan Salih oğlu Hamid’in ifadesi
Rize’nin Tarikler karyesinden Tavukçuoğulları’ndan Memiş oğlu İmam Murad’ın ifadesi
Ortapazar karyesinden Tavukçuoğulları’ndan Şakir oğlu Hüseyin’in ifadesi
Ortapazar karyesinden Tavukçuoğulları’ndan Şakir oğlu İsmail’in ifadesi
Ortapazar karyesinden Tavukçuoğulları’ndan Şakir oğlu Veysel’in ifadesi
Rize’nin Çorapçılar Mahallesi’nden Kukoğulları’ndan Said oğlu Kâzım’ın ifadesi
Südlüce karyesinden Sofioğulları nam-ı diğeri Kulaçoğulları’ndan Rauf oğlu İdris’in ifadesi
Rize’nin Çorapçılar Mahallesi’nden Kukoğulları’ndan Ağca’nın oğlu Tevfik’in ifadesi
Rize’nin Çorapçılar Mahallesi’nden Kukoğulları’ndan Mustafa oğlu Said’in ifadesi
Rize’nin Çorapçılar Mahallesi’nden Kukoğulları’ndan Hacı Hurşid oğlu Hüseyin’in ifadesi
Rize’nin Çorapçılar Mahallesi’nden Kukoğulları’ndan Hüseyin oğlu Muhammed’in ifadesi
Rize’nin Çarşı Mahallesi’nden Hasanefendioğulları’ndan Dava Vekili Salih oğlu Hulusi’nin
ifadesi
Rize’nin Pehlivan Mahallesi’nden Karacaoğulları’ndan Yunus oğlu Mehmed’in ifadesi
Rize’nin Müfti Mahallesi’nden Çalmaşuroğulları’ndan Memiş oğlu Şemun’un ifadesi
Rize’nin Müfti Mahallesi’nden Kundakçıoğulları’ndan Kayıkçı Mahmud oğlu Hüseyin Reis’in
ifadesi
Rize’nin Müfti Mahallesi’nden Salcıoğulları’ndan Kayıkçı Ömer oğlu Osman Reis’in ifadesi
Südlüce karyesinden Kansızoğulları’ndan Ali oğlu Muhtar Ahmed’in ifadesi
Tobhane Mahallesi’nden Akmehmedzade Hacı Osman oğlu Mehmed’in ifadesi
Rize’nin Emineddin Mahallesi’nden Hasanefendioğulları’ndan Asliye Başkâtibi Salih oğlu Osman’ın ifadesi
Şadzadelerden Hacı Mustafa oğlu Hafız Muharrem’in ifadesi
Rize’nin İslampaşa Mahallesi’nden Şehirlioğulları’ndan Hacı Mehmed oğlu Hüseyin’in ifadesi
İstanbul Nurıosmaniye Camii-i Şerifi Hatibi Akreboğulları’ndan İlyas oğlu Hafız Osman’ın ifadesi
Veliköy karyesinden Kopuzoğulları’ndan Hacı Mustafa oğlu Eyüb’ün ifadesi
Ğ. EK BELGELER
Mahkeme Başkanının Başbakan İsmet İnönü’ye Potamya hadisesiyle ilgili gönderdiği rapor
Rize Valisi Mehmed Hurşid’in Potamya hadisesi hakkındaki başka bir raporu
Rize Valisi Mehmed Hurşid’in Potamya hadisesiyle ilgili akşam raporu
Topaloğlu Ali Ağa’nın hanesine giden jandarmaların yazdığı rapor
İslahiye köyü muhtarının Mataracızade Mehmed Bey’den yardım istediği yazı
Rize Valisi Mehmed Hurşid’in Rize Halk Fırkası Reisi Mehmed Şükri Bey’e hadiseler hakkında gönderdiği yazı
Rize Merkez Jandarma Karakol Kumandanlığından Osman Nuri Onbaşı’nın raporu
Rize Valisi Mehmed Hurşid’in Hamidiye Kruvazörünün limana geldiğini bildirdiği raporu
Muharrem Hoca’nın Polis Müdüriyetinde verdiği ifade
İdam edilen Hafız Şaban’ın yakalanmasıyla ilgili rapor
Tutuklu bulunan zanlılardan bazılarının hapishanede verdiği ifadeler
İsyan işinde alayın da dahil olup olmadığının araştırılmasına dair yazı
Üçüncü Kafkas Fırkası Kumandan Vekilinin Potamya hadisesiyle ilgili gönderdiği rapor
İdam edilen sekiz kişinin vasiyetlerini içerir zabıtname
Rize Valisi Mehmed Hurşid’in idama mahkûm edilenlerin infazlarının gerçekleştirildiğini
bildirir yazısı
İdama mahkûm sekiz kişinin kasabanın muhtelif yerlerinde idam edildikleri ve hususi
bir mahalle defnedildiklerini bildirir zabıtname
Rize Valisi Mehmed Hurşid’in idama mahkûm edilen sekiz kişinin idam
edildiğini bildirir yazısı
Potamya ve Salarha mıntıkalarında toplanan silah ve mühimmatla ilgili Rize Valisince
gönderilen yazı
Kütahya Hapishanesinde 15 sene hapis cezası alan bir mahkûmun İstiklal Mahkemesinden
Karadenizde bir yere naklini istediğine dair yazı
GÖRSELLER

Yayınevi : Akademisyen Kitabevi
Yazar : Ömer Kesikbaş
Barkod : 9786253992361
Boyut : 19.5x27.5
Sayfa Sayısı : 432
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Cinsi : Kuşe
Basım Yılı : 2023
Cep Boy : Hayır
Kuşe

Yorumlar

Sonuç bulunamadı.
Bu Yazarın Diğer Kitapları
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.