KVKK Üye Aydınlatma Metni

 

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU ( KVKK )

İNTERNET SAYFASI ÜYELİK AYDINLATMA METNİ

 

“İSTANBUL KİTAPÇISI” olarak; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (“Kanun”) uygun olarak, kişisel verilerinizin işlenmesine, korunmasına azami özen göstermekteyiz. Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla gerekli her türlü teknik ve idari tedbirler alınmaktadır. “İSTANBUL KİTAPÇISI” tarafından işletilmekte olan www.istanbulkitapcisi.com internet sitemizi ziyaret ederek elektronik ortamdaki üyelik başvuru formlarını doldurmak suretiyle üye kaydı oluşturmanız ve üyelik için gerekli işlemleri yapmanız nedeniyle, kişisel verileriniz Kanunun 4. maddesinde belirtilen ilkeler doğrultusunda işlenmektedir.

 

Kanunun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca; internet sayfası üzerinden üyelik başvurusunda bulunan, üye kayıt formunu dolduran, ürün veya hizmet alan üyelerimizi kapsayacak şekilde hazırlanmış olan işbu aydınlatma metni ile sizleri bilgilendiriyoruz.

 

1.VERİ SORUMLUSU:

 

Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Point İnternet Teknolojileri ve Lojistik Anonim Şirketi (“İSTANBUL KİTAPÇISI”) tarafından, Kanununun 3. Maddesinde tanımlanan “Veri Sorumlusu” sıfatıyla işlenmektedir. 

 

2.KİŞİSEL VERİLERİN HANGİ AMAÇLA İŞLENECEĞİ:

 

İSTANBUL KİTAPÇISI” ürün ve hizmetlerini geliştirmek, kurumsal gelişim faaliyetlerini sürdürmek. Şirketimiz tarından işletilen www.istanbulkitapcisi.com internet sitesi üzerinden üyelik başvuru kaydının oluşturulması, üye girişinin sağlanması, mükerrer üyelik işlemlerinin önlenmesi, üyelik kapsamında gerekli kimlik doğrulama işlemlerini gerçekleştirmek. Üyelik kaydının oluşturulmasından sonra sipariş verilen ürünlere ilişkin sepet, adres, ödeme, onay süreçlerini sürdürerek, internet üzerinden elektronik satış işlemlerini gerçekleştirmek. İşlem güvenliğini, sözleşmenin kurulması ve ifasını sağlamak, ürün ve hizmetlerimizden sizleri faydalandırmak, kargo ve teslimat süreçlerini yerine getirmek, ilgili kurum ve kuruluşlara gerekli yasal bildirimlerde bulunmak. Talep ve şikayet süreçlerinin takibi, iletişimin sağlanması, gerekli bildirimlerin yapılması, profilleme, reklam, tanıtım, pazarlama, kampanya ve bilgilendirme faaliyetlerini yerine getirmek, ileti yönetim sistemi kapsamında onay süreçlerini yerine getirmek, müşteri hizmetlerinin sunulması, müşteri memnuniyetini sağlamak, hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak ispat yükümlülüğü amaçlarıyla kişisel verileriniz kanunun 4., 5., 6. maddeleri ve ilgili mevzuat gereği işlenmektedir.

 

3.İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER:

 

Kimlik Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler: Ad, Soyad, TC Kimlik Numarası, Vergi Dairesi, üyelik numarası, üyelik profil bilgisi

Kişisel Verileri İşleme Amaçları: Mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi; mal / hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi; faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi; finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi; iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi; iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi; müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi; müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi; ürün / hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi; pazarlama ve analiz çalışmalarının yürütülmesi; talep / şikayetlerin takibi; sözleşme süreçlerinin yürütülmesi; reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlenmektedir.

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri: Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, hukuki yükümlülüklerin yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri: İnternet sitesi içerisindeki formlar, sözleşmeler, çağrı merkezi kayıtları, e-posta ve ilgili kişi tarafından beyan edilen bilgi ve belgeler vasıtasıyla toplanmaktadır.

 

İletişim Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler: Telefon, elektronik posta, teslimat ve fatura adres bilgileri

Kişisel Verileri İşleme Amaçları: Mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi; mal / hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi; faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi; finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi; iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi; iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi; müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi; müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi; ürün / hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi; pazarlama ve analiz çalışmalarının yürütülmesi; talep / şikayetlerin takibi; sözleşme süreçlerinin yürütülmesi; reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlenmektedir.

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri: Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, hukuki yükümlülüklerin yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri: İnternet sitesi içerisindeki formlar, sözleşmeler, çağrı merkezi kayıtları, e-posta ve ilgili kişi tarafından beyan edilen bilgi ve belgeler vasıtasıyla toplanmaktadır.

 

İşlem Güvenliği

İşlenen Kişisel Veriler: IP Adresi Bilgileri, İnternet Sitesi Giriş Çıkış Bilgileri, Kimlik Doğrulama Bilgileri, İnternet Erişim Kayıt Log Bilgileri, Çerez Kayıtları

Kişisel Verileri İşleme Amaçları: Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi; iş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi; saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi; veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini; yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi; faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi; hukuk i̇şlerinin takibi ve yürütülmesi; mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi; amaçlarıyla işlenmektedir.

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri: “Kanunlarda açıkça öngörülmesi” ile “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri: İnternet sitesi içerisindeki formlar ve bilgi güvenliği sistemleri ve elektronik cihazlar vasıtasıyla toplanmaktadır.

 

Finans Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler: Ödeme Bilgileri, Cari Hesap Bilgisi, Banka Hesap / IBAN Numarası Bilgileri, Şifrelenmiş Banka Kartı/ Kredi Kartı Bilgisi

Kişisel Verileri İşleme Amaçları: Mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi; mal / hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi; faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi; finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi; iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi; iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi; sözleşme süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlenmektedir.

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri: Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, hukuki yükümlülüklerin yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri: Sözleşmeler, çağrı merkezi kayıtları, e-posta ve ilgili kişi tarafından beyan edilen bilgi ve belgeler vasıtasıyla toplanmaktadır.

 

Müşteri İşlem Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler: Müşteri/Üye İşlem Bilgisi, internet sayfası, sosyal medya hesapları üzerinden oluşturulan üyelik kayıt bilgileri, firma bilgisi, sipariş talep bilgisi, sepet, puan bilgisi, talep/şikayet bilgileri, fatura bilgileri, müşteri yorumları, kargo paket numarası, pazarlama bilgisi, internet çerez bilgisi, cep telefonu, elektronik posta mesaj bilgisi, üyelik işlemleri için Facebook, Twitter, İnstagram, WhatsApp kullanıcı adı bilgileri, sosyal medya hesaplarımız vasıtasıyla üyelik kaydı oluşturmanız halinde, kullandığınız adınız ve soyadınız sosyal medya hesabınıza giriş için kullanılacak olup; elektronik posta adresiniz üyelik kaydının gerçekleştirilmesi amacıyla paylaşılacaktır. Sosyal medya hesaplarınızdaki diğer kişisel verileriniz şirketimizle paylaşılmamaktadır.

 

Kişisel Verileri İşleme Amaçları: Üyelik kaydının oluşturulması, üyelik süreçlerinden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, Mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi; mal / hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi; faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi; finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi; iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi; iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi; müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi; müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi; ürün / hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi; pazarlama ve analiz çalışmalarının yürütülmesi; talep / şikayetlerin takibi; sözleşme süreçlerinin yürütülmesi; reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlenmektedir.

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri: Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri: İnternet sitesi, e-posta, sözleşmeler ve çağrı merkezi kayıtları vasıtasıyla toplanmaktadır.

 

Görsel ve İşitsel Kayıt Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler: Çağrı Merkezi Ses Kayıtları

Kişisel Verileri İşleme Amaçları: mal / hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi; iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi; müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi; müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi; ürün / hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi; pazarlama ve analiz çalışmalarının yürütülmesi; firma ürün ve hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi; saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi; talep / şikayetlerin takibi; reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlenmektedir.

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri: İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri: Çağrı merkezi vasıtasıyla toplanmaktadır.

 

4.İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ:

 

Bu aydınlatma metni kapsamında, belirtilen kişisel verileriniz; 2. maddede belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere; ilgili birim çalışanlarımıza, şirket ortakları/hissedarlarımıza, yurt içinde bulunan iş/çözüm ortaklarımıza, teslimat süreçlerinin yerine getirilmesi amacıyla kargo firmalarına, tedarikçilerimize, avukatlarımıza, danışmanlarımıza, şirket temsilcilerine, ürün veya hizmet alan gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerine, yetkili kamu kurum ve kuruluşlara Kanunun 8. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve belirtilen amaçlarla sınırlı olarak gerektiğinde aktarılabilecektir.

 

5.KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ:

 

Kişisel bilgileriniz, “İSTANBUL KİTAPÇISI” tarafından doğrudan, www.istanbulkitapcisi.com internet sitemizi ziyaret etmeniz, e-posta, sözleşmeler ve çağrı merkezi kayıtları vasıtasıyla elektronik ortamda üye kayıt formunu doldurmanız, üyelik kaydı oluşturmanız, üyelik girişi yapmanız suretiyle elektronik ortamda işlenmekte, depolanmakta, toplanmakta ve aktarılmaktadır.

 

Kişisel verileriniz; Kanunun 5/2-c maddesi “üyelik kaydının oluşturulması amacıyla internet üyelik sözleşmesinin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, 5/2-ç maddesi “hukuki yükümlülüklerin yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması”, 5/2-f maddesi “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusu olan “İSTANBUL KİTAPÇISI”in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayalı olarak, kanunun 5 inci maddesine uygun olarak işlenmekte, toplanmakta ve aktarılmaktadır.

 

6.KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI ( BAŞVURU HAKKI ) :

 

6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanununun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11 inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi; Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümlerine göre, veri sorumlusu olarak Point İnternet Teknolojileri ve Lojistik Anonim Şirketi, Asmalı Mescit Mah. Ensiz Sok. Tünel Geçidi İş Hanı No:3 İç Kapı No:16 Beyoğlu İstanbul adresine bizzat başvurarak, internet sitemizde yayımlanan BAŞVURU FORMUNU doldurarak yazılı olarak veya şirkete ait pointinternet@hs06.kep.tr kayıtlı elektronik posta adresine, kurumsal e-posta adresi olan bilgi@istanbulkitapcisi.com adresine şirketimize bildirdiğiniz ve şirketimiz sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle e-posta göndererek veya noter vasıtasıyla iletebilirsiniz.

 

Detaylı bilgi için www.istanbulkitapcisi.com adresinde yayınlanan KVKK Politikalarımızı inceleyebilirsiniz.

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.