İmtiyaz KPSS ve Kurum Sınavları Çıkmış Soru Bankası

869,13 TL
Yayınevi Liste Fiyatı:
999,00 TL
Stok Adedi: 2

Tükendi

Stok Alarmı

İçindekiler
Anayasa Hukuku
Genel Esaslar
Temel Hak Ve Hürriyetler
Siyasi Partiler Ve Seçimler
Yasama
Yürütme
Yargı
Anayasal Kavramlar Ve Anayasal Süreç

Dare Hukuku
Dari Hukukunun Genel Esasları
Dari İşlemler
Dari Sözleşmeler – İhaleler
Darenin Yetkileri
Kamu Hizmeti – Kamu Malları
Kamu Görevlileri
Darenin Mali Sorumluluğu
Merkezi İdare
Taşra Organları
Mahalli İdareler – Hizmet Yerinden Yönetim Kuruluşları –
Bölgesel Kuruluşlar
Dari Başvuru Yolları

Dari Yargılama Usul Hukuku
Darı Yargılama Genel Özellikleri- Dava Türleri
Yargı Örgütü
Görev, Yetkı Ve Süre
Özel Yargılama Usulü- Yürütmenin Durdurulması
Kararların Uygulanması
Davaların Açılması Ve Yürütülmesi
Kanun Yolları- Diğer Başvuru Yolları
Ceza Hukuku Genel Hükümler
Ceza Hukuku Genel İlkeler – Ceza Kanunlarının Uygulama Alanı
Suçun Unsurları
Suçun Görünüş Biçimleri
Yaptırımlar- Davayı Ve Cezayı Düşürüne Nedenler

 

Ceza Muhakemesi Hukuku
Genel İlkeler- Makamlar- Muhakeme Şartları
Görev Ve Yetki
Deliller
Koruma Tedbirleri
Ceza Muhakemesi Evreleri
Kanun Yolları
Özel Yargılama Usulleri

Medeni Hukuk
Başlangıç Hükümleri – Temel Kavramlar
Kişiler Hukuku Hak Ve Fiil Ehliyeti
Kişilik Hakları – Kişisel Haller
Gerçek Kişiliğin Sona Ermesi
Tüzel Kişiler
Aile Hukuku Nişanlanma – Evlenme
Boşanma
Eşler Arasındaki Hak Ve Yükümlülükler Mal Rejimleri
Soybağı
Eşya Hukuku Zilyetlik
Tapu Sicili
Mülkiyet
Sınırlı Aynı Haklar
Miras Hukuku, Yasal Mirasçılar, Saklı Pay Ve Tenkis Davası
Ölüme Bağlı Tasarruflar

Borçlar Hukuku
Borç İlişkisine İlişkin Temel Kavramlar
Hukuki İşlemlerden Doğan Borç İlişkileri & Sözleşmeler
Sözleşmelerin Ve Diğer Hukuki İşlemlerin Geçerliliği
Hukuki İşlemlerde Temsil
Borçların İfası
Borca Aykırılık Halleri
Borçların Ve Borç İlişkilerinin Sona Ermesi & Zamanaşımı
Borç İlişkilerinde Özel Durumlar
Borç İlişkisinde Taraf Değişiklikleri & Üçlü Borç İlişkileri
Haksız Fiil
Sebepsiz Zenginleşme

 

Ticaret Hukuku
Ticari İşletme Hukuku
Ticari İş-ticari Hükümler-ticari Yargı
Tacir-tacir Sıfatının Sonuçları-esnaf
Ticaret Unvanı-işletme Adı-marka-haksız Rekabet

Ticari Defterler-cari Hesap Sözleşmesi
Tacir Yardımcıları
Şirketler Hukuku
Adi Ortaklık
Kolektif Şirket-komandit Şirket
Anonim Şirket
Limited Şirket
Kıymetli Evrak
Poliçe
Bono
Çek

Cra Ve İflas Hukuku
Cra Daireleri
Cra Mahkemeleri
Şikâyet
Kanun Yolları
Takip Arkadaşlığı
Süreler
Tatil Ve Talik Halleri
Takip Yolları
Genel Haciz Yolu – Ödeme Emri
Ghy – Ödeme Emrine Karşı İtiraz
Gecikmiş İtiraz
Tirazın Hükümden Düşürülmesi
Ödeme Emrinin Kesinleşmesi)
Mal Beyanı
Haciz Aşaması
Hacizde İstihkak Davası
Borcun Taksitle Ödenmesi Sözleşmesi Ve Satış Talep
Etme Sürelerinin İşlemeyeceği Haller
Satış Aşaması
Halenin Feshi Talebi
Hacizde Sıra Cetveli

Aciz Belgesi
Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yolu
Lamlı İcra Takibi
Rehnin Paraya Çevrilmesi Yolu İle Takip
Htiyati Haciz
Flas Hukuku İflas Organları Ve İflas Sebepleri
Flas Yolları Ve İflas Davası
Takipsiz Doğrudan Doğruya) İflas
Flasın Hukuki Sonuçları
Tasfiye Usulünün Belirlenmesi
Adi Tasfiye
Konkordato

Yayınevi : Temsil Kitap
Yazar : Metin Kaya
Barkod : 9786256416116
Boyut : 16x24
Sayfa Sayısı : 1082
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Yılı : 2023
Cep Boy : Hayır
2. Hamur

Yorumlar

Sonuç bulunamadı.
Bu Yazarın Diğer Kitapları
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.