Felsefenin Sefaleti

57,12 TL
Yayınevi Liste Fiyatı:
84,00 TL
Stok Adedi: 8

Tükendi

Stok Alarmı

‹Ç‹NDEK‹LER
7 Friedrich Engels`in Önsözleri
7 Birinci Almanca Bask›ya Önsöz
24 ‹kinci Almanca Bask›ya Önsöz
FELSEFEN‹N SEFALET‹
PROUDHON`UN SEFALET‹N FELSEFES‹`NE YANIT
25
27 Bafllarken, Karl Marx
B‹R‹NC‹ BÖLÜM
B‹L‹MSEL B‹R BULUfi
29
31 Kullan›m-de¤eri ile De¤iflim-de¤erinin Karfl›tl›¤›
43 Oluflturulmufl De¤er ya da Sentetik De¤er
77 De¤erin Orant›l›l›¤› Yasas›n›n Uygulanmas›
77 A) Para
87 B) Art›-emek
‹K‹NC‹ BÖLÜM
EKONOM‹ POL‹T‹⁄‹N METAF‹Z‹⁄‹
101
103 Yöntem
104 Birinci Gözlem
108 ‹kinci Gözlem
109 Üçüncü Gözlem
110 Dördüncü Gözlem
113 Beflinci Gözlem
115 Alt›nc› Gözlem
119 Yedinci ve Son Gözlem
6
126 ‹flbölümü ve Makine
143 Rekabet ve Tekel
152 Mülkiyet ya da Toprak Rant›
165 Grevler ve ‹flçi Dayan›flmalar›
EKLER
175
177 Marx`tan Paris`teki P. V. Annenkov`a
191 Proudhon Üzerine
201 Ekonomi Politi¤in Elefltirisine Katk›`dan
205 Serbest Ticaret Sorunu Üzerine
222 Aç›klay›c› Notlar

Yayınevi : Sol ve Onur Yayınları
Yazar : Karl Marx
Barkod : 9789757399223
Boyut : 13x20
Sayfa Sayısı : 230
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Yılı : 2011
Çevirmen : Ahmet Kardam
Cep Boy : Hayır
2. Hamur

Yorumlar

Sonuç bulunamadı.
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.