Sınav Mevzuatı Cilt 1

462,84 TL
Yayınevi Liste Fiyatı:
532,00 TL
Stok Adedi: 3

Tükendi

Stok Alarmı

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
Birinci Kısım: Genel Esaslar
İkinci Kısım: Temel Haklar Ve Ödevler
Üçüncü Kısım: Cumhuriyetin Temel Organları
Dördüncü Kısım: Mali Ve Ekonomik Hükümler
Beşinci Kısım: Çeşitli Hükümler
Altıncı Kısım: Geçici Hükümler
Yedinci Kısım: Son Hükümler

Türk Ceza Kanunu
Birinci Kitap: Genel Hükümler
Birinci Kısım: Temel İlkeler, Tanımlar Ve Uygulama Alanı
İkinci Kısım: Ceza Sorumluluğunun Esasları
Üçüncü Kısım: Yaptırımlar

İkinci Kitap: Özel Hükümler
Birinci Kısım: Uluslararası Suçlar
İkinci Kısım: Kişilere Karşı Suçlar
Üçüncü Kısım: Topluma Karşı Suçlar
Dördüncü Kısım: Millete Ve Devlete Karşı Suçlar Ve Son Hükümler

Türk Ceza Kanununun Yürürlük Ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun

Ceza Muhakemesi Kanunu
Birinci Kitap: Genel Hükümler
Birinci Kısım: Kapsam, Tanımlar, Görev Ve Yetki
İkinci Kısım: Kararlar, Açıklanması Ve Tebliği, Süreler Ve Eski Hâle Getirme
Dördüncü Kısım: Koruma Tedbirleri
Beşinci Kısım: İfade Ve Sorgu
Altıncı Kısım: Savunma

İkinci Kitap: Soruşturma
Birinci Kısım: Suçlara İlişkin İhbarlar Ve Soruşturma
İkinci Kısım: Kamu Davasının Açılması

Üçüncü Kitap: Kovuşturma Evresi
Birinci Kısım: Kamu Davasının Yürütülmesi
İkinci Kısım: Kamu Davasının Sona Ermesi

Dördüncü Kitap: Mağdur, Şikâyetçi, Malen Sorumlu, Katılan
Birinci Kısım: Suçun Mağduru İle Şikâyetçinin Hakları
İkinci Kısım: Kamu Davasına Katılma

Beşinci Kitap: Özel Yargılama Usulleri
Birinci Kısım: Gaiplerin Ve Kaçakların Yargılanması, Tüzel Kişilerin Soruşturmada Ve Kovuşturmada Temsili, Bazı Suçlara İlişkin Muhakeme Usulü
İkinci Kısım: Uzlaşma Ve Müsadere

Altıncı Kitap: Kanun Yolları
Birinci Kısım: Genel Hükümler
İkinci Kısım: Olağan Kanun Yolları
Üçüncü Kısım: Olağanüstü Kanun Yolları

Yedici Kitap: Kanun Yolları
Birinci Kısım: Yargılama Giderleri
İkinci Kısım: Çeşitli Hükümler

Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük Ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun

Türk Medeni Kanunu
Birinci Kitap: Kişiler Hukuku
Birinci Kısım: Gerçek Kişiler
İkinci Kısım: Tüzel Kişiler

İkinci Kitap: Aile Hukuku
Birinci Kısım: Evlilik Hukuku
İkinci Kısım: Hısımlık
Üçüncü Kısım: Vesayet

Üçüncü Kitap: Miras Hukuku
Birinci Kısım: Mirasçılar
İkinci Kısım: Mirasın Geçmesi

Dördüncü Kitap: Eşya Hukuku
Birinci Kısım: Mülkiyet
İkinci Kısım: Sınırlı Aynî Haklar

Türk Medeni Kanununun Yürürlüğü Ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun

Türk Borçlar Kanunu
Birinci Kısım: Genel Hükümler
İkinci Kısım: Özel Borç İlişkileri

Türk Borçlar Kanununun Yürürlüğü Ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun

Türk Ticaret Kanunu
Birinci Kitap: Ticari İşletme
Birinci Kısım: Tacir
İkinci Kısım: Ticaret Sicili
Üçüncü Kısım: Ticaret Unvanı Ve İşletme Adı
Dördüncü Kısım: Haksız Rekabet
Beşinci Kısım: Ticari Defterler
Altıncı Kısım: Cari Hesap
Yedinci Kısım: Acentelik

İkinci Kitap: Ticaret Şirketleri
Birinci Kısım: Genel Hükümler
İkinci Kısım: Kollektif Şirket
Üçüncü Kısım: Komandit Şirket
Dördüncü Kısım: Anonim Şirket
Beşinci Kısım: Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirket
Altıncı Kısım: Limited Şirket

Üçüncü Kitap: Kıymetlı Evrak
Birinci Kısım: Genel Hükümler
İkinci Kısım: Nama Yazılı Senetler
Üçüncü Kısım: Hamile Yazılı Senetler
Dördüncü Kısım: Kambiyo Senetleri
Beşinci Kısım: Kambiyo Senetlerine Benzeyen Senetler Ve Diğer Emre Yazılı Senetler
Altıncı Kısım: Makbuz Senedi Ve Varant

Dördüncü Kitap: Taşıma İşleri
Birinci Kısım: Genel Hükümler
İkinci Kısım: Eşya Taşıma
Üçüncü Kısım: Taşınma Eşyası Taşıması
Dördüncü Kısım: Değişik Tür Araçlar İle Taşıma
Beşinci Kısım: Yolcu Taşıma
Altıncı Kısım: Taşıma İşleri Komisyoncusu

Beşinci Kitap: Deniz Ticareti
Birinci Kısım: Gemi
İkinci Kısım: Donatan Ve Donatma İştirakı
Üçüncü Kısım: Kaptan
Dördüncü Kısım: Deniz Ticareti Sözleşmeleri
Beşinci Kısım: Deniz Kazaları
Altıncı Kısım: Gemi Alacakları
Yedinci Kısım: Sorumluluğun Sınırlanması Ve Petrol Kirliliği Zararının Tazmini
Sekizinci Kısım: Cebrî İcraya İlişkin Özel Hükümler

Altıncı Kitap: Deniz Ticareti
Birinci Kısım: Genel Hükümler
İkinci Kısım: Sigorta Türlerine İlişkin Özel Hükümler

Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü Ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun
Birinci Kısım: Genel Hükümler
İkinci Kısım: Özel Hükümler
Üçüncü Kısım: Diğer Kanunların Değiştirilen Ve Yürürlükten Kaldırılan Hükümleri Ve Son Hükümler

Hukuk Muhakemeleri Kanunu
Birinci Kısım: Genel Hükümler
İkinci Kısım: Dava Çeşitleri, Dava Şartları Ve İlk İtirazlar
Üçücü Kısım: Yazılı Yargılama Usulü
Dördüncü Kısım: İspat Ve Deliller
Beşinci Kısım: Hüküm Ve Davaya Son Veren Taraf İşlemleri
Altıncı Kısım: Basit Yargılama Usulü
Yedinci Kısım: Yargılama Giderleri Ve Adli Yardım
Sekizinci Kısım: Kanun Yolları
Dokuzuncu Kısım: Çekişmesiz Yargı
Onuncu Kısım: Geçici Hukuki Korumalar
Onbirinci Kısım: Tahkim
Onikinci Kısım: Son Hükümler

İcra Ve İflas Kanunu

Birinci Bap: Teşkilat Ve Muhtelif Hükümler

İkinci Bap: İlamların İcrası

Üçüncü Bap: İlamsız Takip

Dördüncü Bap: Haciz Yoliyle Takip

Beşinci Bap: Rehnin Paraya Çevrilmesi Yol İle Takip

Altıncı Bap: İflas Yoliyle Takip

Yedinci Bap: İflasın Hukuki Neticeleri

Sekizinci Bap: İflasın Tasfiyesi

Dokuzuncu Bap: İhtiyati Haciz

Onuncu Bap: Kiralar Hakkında Hususi Hükümler Vekiralanan Taşınmazların Tahliyesi

Onbirinci Bap: İptal Davası

Onikinci Bap: Konkordato İle Sermaye Şirketleri Ve Kooperatiflerin Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırılması

On Üçüncü Bap: Taksiratlı Ve Hileli İflas

On Dördüncü Bap: İtibarın Yerine Gelmesi

On Beşinci Bap: Fevkalade Hallerde Mühlet Ve Tatil

On Altıncı Bap: Cezai Hükümler

Onyedinci Bap: Hususi Hükümler

Yayınevi : Kuram Kitap
Yazar : İsmail Ercan
Barkod : 9786059637718
Boyut : 15x21
Sayfa Sayısı : 1512
Cilt Tipi : Ciltli
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Yılı : 2018
Cep Boy : Hayır
1. Hamur

Yorumlar

Sonuç bulunamadı.
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.