Silsile-i Aliyye`nin Son Altun Halkası Seyyid Abdülhakim-i Arvasi Kuddise Sirruh Hazretleri

900,00 TL
Yayınevi Liste Fiyatı:
1.000,00 TL
Stok Adedi: 18

Tükendi

Stok Alarmı

Nakşbendî-Müceddidî-Hâlidî Silsile-i Aliyyesi’nin Otuz Üçüncüsü Ve Sonuncusu Nakşbendî-Müceddidî-Hâlidî, Kâdirî, Kübrevî, Sühreverdî, Çeştî, Üveysî Şeyh Seyyid Abdülhakîm-i Arvâsî “Kuddise Sirruh” Hazretleri hakkında Allâhü Sübhânehû Ve Teʻâlâ’nın tevfîkıyla ve lutfuyla hâzırladığımız ve “SİLSİLE-İ ALİYYE’NİN SON ALTUN HALKASI SEYYİD ABDÜLHAKÎM-İ ARVÂSÎ ‘KUDDİSE SİRRUH’ HAZRETLERİ” ismini verdiğimiz kitâbımızın 1120 sahîfelik bu “Üçüncü Baskısı” ÜÇ KISM’dır:  
BİRİNCİ KISM’da; Seyyid Abdülhakîm-i Arvâsî “Kuddise Sirruh” Hazretleri’nin hâl tercümesini 490 aded Meşîhat Kaydı’ndan ve Arşiv Vesîkası’ndan, “Hâl Tercümesi Risâlesi” de dâhil kendi eserlerinden istifâdelerle ve hepsinden renkli tıbkıbasımlarla mufassal yazdık. Bizzât kendi hattıyla yazdığı aslları, müntesiblerinin veyâ talebelerinin istinsâh ettikleri nüshaları, matbaʻa baskıları da dâhil takrîben 3650 sahîfelik terekesini ya‘nî eserlerini “Risâleleri”, “Mektûbları”, “Makâleleri”, “Va‘zları”, “Sohbetleri” tertîbiyle tertîb ve tafsîlâtlı tahlîl ettik. Bunların Arabça, Farsça, Osmânlı Türkçesi ile tasnîf veyâ te’lîf edilmiş kaynaklarından üç yüz kadarını tesbît ve tedkîk ile künyelerini yazdık ve alâkalı yerlerinin renkli tıbkıbasımlarını yaptık. Kitâbımızın bu kısmı, 388 sahîfedir.  
İKİNCİ KISM’da; “Risâleleri” [Hâl Tercümesi Risâlesi, Ashâb-i Kirâm Aleyhimürrıdvân Risâlesi, Ebeveyn-i Rasûlullâh Sallallâhü Aleyhi Ve Sellem Risâlesi, Ehl-i Beyt-i Rasûlullâh Aleyhissalâtü Vesselâm Risâlesi, Er-Riyâdu’t-Tesavvufiyye Risâlesi, Râbıta-i Şerîfe Risâlesi, Mevlidü’n-Nebî Sallallâhü Aleyhi Ve Sellem Risâlesi, Rûh Risâlesi, Sefer-i Âhıret Risâlesi, Namâz Risâlesi, Hadîs-i Erbe‘în Şerhi Risâlesi, El-Esmâ’ü’l-Husnâ Şerhi Risâlesi, İslâmiyyet’de Hukûk ve Cezâ Risâlesi], “Mektûbları” [55 Mektûb], “Makâleleri” [70 Makâle], “Va‘zları” [11 Va‘z], “Sohbetleri” [979 Mâdde] tertîbiyle tertîb ve tasnîf ettiğimiz Seyyid Abdülhakîm-i Arvâsî “Kuddise Sirruh” Hazretleri’nin bütün eserlerini kısmen sâdeleştirerek yazdık ve Arabça ve Farsça kısmlarını tercüme ettik. Kitâbımızın bu kısmı, 679 sahîfedir.  
ÜÇÜNCÜ KISM’da; kitâbımızı hâzırlarken tedkîk ve istifâde ettiğimiz, baʻzı sahîfelerinin renkli tıbkıbasımlarını yaptığımız Arabça 373 yazma, 42 matbûʻ kitâb; Farsça 45 yazma, 7 matbûʻ kitâb; Osmânlı Türkçesi’yle yazılmış 68 yazma, 39 matbûʻ kitâb; Kürdçe 2 yazma, 1 matbûʻ kitâb ve Latin Harfli-Türkçe 1 kitâb olmak üzere 578 kitâbın; 103 Meşîhat Vesîkası ve 390 Arşiv Vesîkası olmak üzere 493 Resmî Arşiv Vesîkası’nın künyelerini yazdık. Kitâbımızın bu kısmı, 40 sahîfedir.
Hicrî 14 Zi’l-Kaʻde 1242 Cumʻa Gecesi’nde [8 Hazîrân 1827] Şâm-i Şerîf’de âhırete irtihâl eden Nakşbendî-Müceddidî-Dihlevî Silsile-i Aliyyesi’nin Otuzuncusu Şâfi‘î-Eş‘arî-Mezheb Zü’l-Cenâhayn Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî-Osmânî “Kuddise Sirruh” Hazretleri’nin Hulefâ-i Kirâmı’ndan olup Hicrî 5 Şaʻbân 1269 [14 Mâyıs 1853 Cumʻartesi] Ta’rîhi’nde Hakkârî-Nehrî’de âhırete irtihâl eden Nakşbendî-Müceddidî-Hâlidî Silsile-i Aliyyesi’nin Otuz Birincisi Şâfiʻî-Eşʻarî-Mezheb Seyyid-i Büzürg Şeyh Tâhâ-i Hakkârî “Kuddise Sirruh” Hazretleri’nin Ekmel Halîfesi olup Hicrî 14 Şevvâl 1313 [28 Mârt 1896 Cumʻartesi] Ta’rîhi’nde Vân’ın Müks Kazâsı’nın Arvâs-i Şerîf Köyü’nde âhırete irtihâl eden Nakşbendî-Müceddidî-Hâlidî Silsile-i Aliyyesi’nin Otuz İkincisi Arvâsî Seyyidleri Hânedânı’nın İftihârı Şâfiʻî-Eşʻarî-Mezheb Şeyh Allâme Seyyid Fehîm-i Arvâsî “Kuddise Sirruh” Hazretleri’nin Ekmel Halîfesi olan Medâr Ve İrşâd Kutbu Manzûr-i Nazar-i Pîrân-i Kirâm Seyyid Abdülhakîm-i Arvâsî “Kuddise Sirruh” Hazretleri, Nakşbendî-Müceddidî-Hâlidî Silsile-i Aliyyesi’nin Otuz Üçüncüsü Ve Hâtimesi-Sonuncusu olduğu hâlde Hicrî 29 Zi’l-Kaʻde 1362 Cumʻartesi sabâhında [27 Kâsım 1943] Ankara’da mazlûmen, şehîden âhırete irtihâl etmiş ve Bâğlûm Kabristânı’nda defn olunmuştur.   

Yayınevi : Fusus Kitabevi
Yazar : Fuad Asım Arvas
Barkod : 9786259438801
Boyut : 16x24
Sayfa Sayısı : 1120
Cilt Tipi : Ciltli
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Yılı : 2024
Cep Boy : Hayır
2. Hamur

Yorumlar

Sonuç bulunamadı.
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.