İsmet Özel - Özel Sayı: 47

809,19 TL
Yayınevi Liste Fiyatı:
999,00 TL
Stok Adedi: 0

Tükendi

Stok Alarmı

HECE DERGİSİ İSMET ÖZEL ÖZEL SAYISI – CİLT 1
Hasan Aycın / İsmet Özel`e / 3
SUNUŞ
Faruk Uysal, Prof. Dr. İbrahim Tüzer, Osman Özbahçe / 7
BÖLÜM I: BİYOGRAFİ
İbrahim Tüzer / Bir İstikamet Yolcusu: Şair, Yazar, Mütefekkir… İsmet Özel / 5
BÖLÜM I: ŞİİR
Hasan Aycın / Upuzun Bir Cumartesi İsmet Özel İçin / 35
Osman Özbahçe / İsmet Özel Şiirinde Estetik Yapı / 37
Mehmet Solak / Hayata Açılan Kapı: Bir Yusuf Masalı / 96
Emel Aras / Bir Yusuf Masalı’na Dair Bir Okuma Denemesi:Varoluşçuluk, Kaos ve Anlam Üzerine / 110
Hakan Şarkdemir / İsmet Özel’in İhaneti ya da of Not Being A Jew Üzerine Yeniden / 118
İsa İlkay Karabaşoğlu / İsmet Özel’in Savaş Sonrası Şiirleri (2003-2013) Ses-Merkezli Bir Okuma Denemesi / 135
Şahika Karaca / “Sebeb-İ Telif” Şiirinde Ben ve Ötekinin Diyalektiği / 149
Ertuğrul Rast / Of Not Being A Jew’de Asonans, Aliterasyon ve Disonans / 160
Cafer Şen / Özne’nin Yüceltilmesi ve İsmet Özel Şiiri / 169
Nusret Yılmaz / Öznenin İnşası - Fenomolojik Bakış Açısı:İsmet Özel ve Şiiri / 192
Ali Galip Yener / İsmet Özel’in Şiire Bakışı Üzerine / 204
Betül Savaş / Toprağın Öğüdünü Anımsamak:İsmet Özel Estetiğinde Türkiye’yle Doğrulanan Varoluş / 211
Latif Tokat / İsmet Özel ve Martin Heidegger’de Şiir ve Metafizik / 225
Yeliz Akar / Varoluşsal Bir Perspektifle “Çile” ve “Amentü” Şiirlerinin Karşılaştırmalı İncelenmesi / 239
Faruk Uysal / İsmet Özel Şiiri: “Ben” Versus Medeni / 255
Ali Ayçil / Büyük Ayartıcı / 269
Hüseyin Akın / İsmet Özel’de Mânâ İzleri / 275
A. Ali Ural / Her Şey İsmet Özel Yaşarken Oldu / 281
İbrahim Demirci / İsmet Özel: Kalın Türk, İnce Türkçe / 298
Osman Çutsay / “Gözlerim Nemli Değil, Gözlerim Namlu”:Halkın Dostları ve İsmet Özel Mimarisi / 310
Selçuk Küpçük / 1970’lerin Politik Ruhu, İsmet Özel ve Halkın Dostları’nın Çıkışı / 336
Hasan Turgut / İsmet Özel ve Halkın Dostları / 351
Atakan Yavuz / İsmet Özel’in Poetikası Üzerine Düşünceler / 361
İdris Ekinci / İsmet Özel Şiirinde Toplumcu Gerçekçilik / 375
V. Metin Demir & Abdulgafur Güler / Özgürlükten Yola Çıkan Bir Şiir Metafiziği:
Alman Romantizmi ve İsmet Özel / 386
İÇİNDEKİLER
Hasan Bozdaş / İsmet Özel Poetikasında Entelekt / 400
Yavuz Altınışık / Elmadaki Kurt ya da Şair Bizim Neyimiz Olur? / 411
Musab Kırca / İktidarın Buharlaşması:İsmet Özel Düşüncesinde Şiir-İktidar İlişkileri / 419
Burak Ş. Çelik / İsmet Özel ve Yeni / 433
Eray Sarıçam / O Gün Ölmek Yasak: İsmet Özel Şiirinde Özgürlüğün Halleri / 436
Mustafa Uğur Karadeniz / Tarih Bilinci ve Şiir: Klasik Türk Şiirinin İsmet Özel’de Kültürel Konumlanışı / 442
Aziz Mahmut Öncel / Bir İsmet Özel Düşü: Konuşmalarında Şiir ve Millet Bağı / 453
İsmail Süphandağı / İsmet Özel Şiirinde Şiir ve İdeoloji / 464
Fatma Çolak Asan / İkinci Yeni’nin Su Kesimi: İsmet Özel / 479
Turgay Anar / Görsel İmgeyi “Sözedökmek”: İsmet Özel Şiirinde Görsel Sanatlara Dair Dikkatler / 490
Mustafa Kurt / Arayışın Estetiği: İsmet Özel’in İlk Dönem Şiirlerinde Bireyin Varoluş Yolculuğu / 502
Ertan Örgen / Mazot Şiirinde İmge / 509
Selçuk Atay / Fiilimsinin Ardındaki Yananlam:
İsmet Özel’in “Karlı Bir Gece Vakti Bir Dostu Uyandırmak” Adlı Şiirinin Semantik Analizi / 513
Mehmet Aycı / İsmet Özel Şiirinde “Üç Zor Mesele”den Biri / 525
Mustafa Melih Erdoğan / Geçti Ömrüm Yine Hâlâ Ben O Bin Derd İleyim
-Türk Şiiri Türk Müziği Parodik Yansımalar- / 539
Şaban Sağlık / İsmet Özel Şiirinin “Hikâye” Olarak Portresi / 547
Ahmet Sarı / İsmet Özel ve Paul Celan’ın Şiirlerinde Şehir İzleği / 563
M. Ali Özdoğan / İsmet Özel’in Şiirlerinde Çocuk / 574
Mehmet Doruk Kandemir / İsmet Özel’in Erbain Kitabındaki Şiirlerin
Michel Foucault’nun İktidar Fikri Doğrultusunda Değerlendirilmesi / 586
Osman Özbahçe / Özel Kitaplar / 597
BÖLÜM III: SORUŞTURMA
Hasan Aycın / İsmet Özel`e / 619
Soruşturma Soruları / 621
Necip Tosun / İsmet Özel: Yalnız ve Biricik / 623
Faysal Soysal / Bir Şey Öğretmekten Korkan Adam: İsmet Özel / 626
Mustafa Çiftci / İsmet Özel ile Karşılaşmalarım / 630
İbrahim Yolalan / Hep Kırk Yaşında / 632
Vural Kaya / İsmet Özel 1 2 3 / 634
Kaan Eminoğlu / 635
Emre Öztürk / Dünyaya Alışamayan Şair: İsmet Özel / 637
Nurettin Durman / 639

HECE DERGİSİ İSMET ÖZEL ÖZEL SAYISI – CİLT 2
Hasan Aycın / İsmet Özel`e / 3
SUN UŞ
Faruk Uysal, Prof. Dr. İbrahim Tüzer, Osman Özbahçe / 7
BÖLÜM I: DÜŞÜNCE
Cem Kotan / Türkiye İçin Bir Teklif: İsmet Özel İslâmcılığı / 11
Hasan Pekdemir / Epistemik Kopuş - Ontolojik Konum: Ayaklarını Kendi Yurduna Basan Politik Öznenin Adı / 21
İdris Demirel & İsa Akalın / İsmet Özel’in Modern-Kapitalist-Dünya-Sistemi,
Türklük ve Türkiye Tasavvuruna Türk-İslâm Düşüncesi ve dünya Sistemleri Analizi Yönlü Bakışlar / 33
Cem Korkut / Kapitalizm, Kapitalizmin İşleyişi ve İsmet Özel / 47
Vefa Can Kaya / İsmet Özel Düşüncesinde Batı Kavramı: Hesaplaşma ve Diyalogun İmkânı / 56
Hilal Takcı Kılınç / İsmet Özel’İn Türk Sosyalist Solu Üzerine Eleştirileri / 70
Hamit Emrah Beriş / İsmet Özel ve Aydın Meselesi / 83
Ömer Baykal / İsmet Özel ve Millî Görüş / 94
Asım Öz / “Yakından da Yakın”:
İsmet Özel’in Gözünden 1960’tan Günümüze Türkiye Tarihinin Seyrine Dair Birkaç Uzun Not / 104
Kasım Küçükalp / İsmet Özel Düşüncesi Üzerine Bir İnceleme / 142
Haluk Doğan / Berrak Bir Sudan İçmek ya da Modern Dünyaya Çelimli Bir Çalım Atmak:
İsmet Özel’in Politik Felsefesine Dair Ögeler / 154
Akif Çarkçı / İsmet Özel’in Düşünce Dünyasında “Bir İtikat Meselesi” Olarak İktisat / 167
Enes Ateş / Dekolonyal Bir Ayıklama Çabası Olarak Üç Mesele / 180
Aytaç Odacılar / İsmet Özel Nerenin Yerlisi ya da İsmet Özel Ne Saçmalıyor(?) / 198
Gülşen Özer / Bir Gürültüye Saplanan Kadın: İsmet Özel’in Netameli Düşüncelerinden Bir Kesit / 212
Halit Yıldırım / İsmet Özel’e Göre Türkiye’de Müslüman Olmak / 232
Özgür Kavak / Çağdaş Bir Cihad Risalesi İçin Çerçeve: Ya Türk Olacaksın Ya Amerikalı / 240
Mustafa Turan / Duyduğu Sesin Peşindeki Mürşidsiz Derviş veya Anti-
Konformist Bir İsyan Ahlakçısı Olarak İsmet Özel / 260
Muhammed Hüküm / Özgün ve Yerli İki Sanatkâr: İsmet Özel ve Kemal Tahir / 268
Peyami Safa Gülay / Felsefe ve Edebiyat: İsmet Özel İçin Bir Taslak / 278
Tabip Gülbay / İsmet Özel’de Yabancılaşma / 283
Furkan Kahraman / Bir Çizgi / 310
Nurcan Yurdakul Özkaplan / Batı ve Batılılaşma Karşısında İsmet Özel / 314
Yunus Balcı / İsmet Özel’de Aydın Meselesi / 328
Mehmet Raşit Küçükkürtül / İmder Poetik ve Politik / 337
Mehmet Evkuran / İsmet Özel Düşüncesinde Kimlik, İdeoloji ve Dünyayı Anlama Sorunları
-İslâmcılık, Türklük ve Gelenek Üzerine Yorumlar- / 347
Asım Yapıcı / İsmet Özel’de Dinsel Değişime Psikolojik Yaklaşımlar Sabit Kişilik Değişen Kimlik / 367
M. Nedim Çağlar / İsmet Özel’in Tarih-Dışı Belleğinin Üç Kaynağı: Ben, İman ve Düşman / 388
Ahmet Demirhan / Şiir, Deneyim ve Tarih İsmet Özel’de Figüratif Türkün Yeniden Doğuşu / 396
İrfan Çevik / Güç Mesele / 416
İbrahim Durmaz / İsmet Özel’in Siyasi Düşüncesi / 433
Lütfi Şeyban / Çıkarcı Real-Politik Karşısında İdeal-Politik Duruşuyla İsmet Özel / 445
Nadir Aşçı / Matbuatta İsmet Özel / 448
Muhammet Sani Adıgüzel / İsmet Özel’in Kırk Hadis Şerhi / 454
Kâmil Yeşil / İsmet Özel Meb Müfredatına ve Ders Kitaplarına Nasıl Girdi? / 466
Secaattin Tural / İsmet Özel’i Okuma Kılavuzu Tersinden Edebiyat Tarihi / 477
İÇİNDEKİLER
BÖLÜM II: KITÂBIYÂT
Hasan Aycın / Upuzun Bir Cumartesi İsmet Özel İçin / 489
Yunus Emre Altuntaş / İsmet Özel’in Üç Zor Meselesi / 491
Şafak Çelik / Zamanın Zorluğu ve Şairin Bakışı / 499
Mustafa Köneçoğlu / Taşları Yemek Hâlâ Yasak mı? / 505
Ahmet Edip Başaran / Bakanlar ve Görenler / 510
Âdem Yazıcı / Faydasız Yazılar’da İnsana Dair / 515
Ali Sali / Tevarüs Edilmemiş Asaletimiz mi İrtica? / 520
Yunus Emre Tozal / Surat Asmak Zorunda Yaşamak / 525
Mustafa Uçurum / İsmet Özel’den Açık Mektup, Tehdit Değil Teklif / 529
Şahin Torun / Asla Terkedilmeyen Bir Siperden Yazılan Mektuplar Cuma Mektupları İsmet Özel / 533
Cengizhan Konuş / İnsan, Dil, Bilim, Hakikat Bağlamında Tahrir Vazifeleri / 539
Yusuf Turan Günaydın / Tekne Kazıntısı, Olgunluk Dönemi Süt Dişleri
İsmet Özel’de Tarih ve Sanat Felsefesi / 543
Enes Talha Tüfekçi / Dünden Bugüne Bakış: Neyi Kaybettiğini Hatırla / 559
Atilla Mülayim / Bir İsmet Özel Kitabı: Ve’l Asr / 563
Hüseyin Karacalar / Bu Kaçıncı Kış Bu Kaçıncı Rehavet? / 567
Cengizhan Genç / Bilinç Bile İlginç Üzerine / 571
Çağrı Subaşı / İnsan Oluş Bilmecesinde Şiir ve Şair / 575
Ümit Çiçekli / Titizlik mi? Müsamaha mı? / 580
Ferhat Nabi Güller / İsmet Özel’in Kalın Türk İsimli Eserinin Etrafında
Tarihî Bir Rol ve Karakter Olarak Türklük / 584
İbrahim Tüzer / “Her Şeyin Bayağısına Teşne” Olmayan Gencin Mektuplaşması:
Genç Bir Şairden Genç Bir Şaire Mektuplar Üzerine / 589
Kemal S. Sayar / Naz Makamı Değil İşaret Fişeklerinden
Bir Geçit Desem Öldürürler Demesem Öldüm Üzerine / 600
İdris Ekinci / Sorular Eşliğinde Çizilen Dünya / 604
Tuba Kapucu / Bir Akşam Gezintisi Değil Bir İstiklâl Yürüyüşü / 610
Nuray Alper / İslâm’dan İman ve İhsana Giden Bir Tefekkür Yürüyüşü: Küfrün İhsanı Olmaz / 618
Abdullah Enis Savaş / Varlığımızın İnşasında Türk Olamadıysan Oldun Amerikalı Kitabının Yeri / 623
Fikri Özçelikçi / Şair Düşünürse Ne Düşünür / 626
Nuray Alper / Başını Örten Kızlar Felsefe Bilmelidir Üzerine Bir Okuma Denemesi / 631
Ertan Yıldırım / Türküm Doğruyum İntikamım Ülkemdir Üzerine Bir Değerlendirme / 637
Mert Mevlüt Gökçe / Şiirin Beden Kitle İndeksini İsmet Özel’den mi Öğreneceğiz? / 642
Yusuf Turan Günaydın / Soru-Yoğun Bir Kitap Olarak İslâmla Damgalanmış Varoluş / 645
Naciye İnci -Ahmet Kaya / İsmet Özel’in Tercümeleri Üzerine / 650
Merve Sevda Selvi / Şairin Devriye Nöbeti 1 Tok Kurda Puslu Hava / 658
Yunus Alıcı / Bileşenleriyle Basit / 664
Hakan Çalık / Bir Şairin İdeologisi: Doğu-Batı Ekseninde İsmet Özel’in Devriye Nöbeti / 668
Hiranur Baylan Aslan / Ebrulî Külâh / 674
Mehmet Fatih Aslan / Evet mi Hayır mı? / 677
Merve Malak / Allah’ın Emri Zaid / Plus Peygamberin Kavli Şairin Devriye Nöbeti 6 / 681
Barkın Burak Bingöl / Şairin Devriye Nöbeti-7 Evlenseydik Boşanacaktık / 684
Mehmet Yalçınkaya / İsmet Özel “Hayatın Mânâsı Versus Mânâlı Bir Hayat” / 688
Ece Ayşenur Eren / İsmet Özel’in Şairin Devriye Nöbeti - Karz-I Hasen Takdimi / 693
Mehmet Önder Karakaş / Maliyeti Hayat Olan Onurlu Bir Cephe İçin: Siper Beden / 695
Onur Özdil / Şairin Devriye Nöbeti-11 / Muvazzaf Üzerine Bir İnceleme / 699
Önur Güzel /Sahici Duyarlılık Şairin Devriye Nöbeti-12 / Başbaş Başbaşa Başabaş/ 704
KAYNAKÇA
Hasan Aycın / İsmet Özel`e / 709
İbrahim Tüzer / İsmet Özel Kaynakçası / 1954-2023 / 711

Yayınevi : Hece Dergisi
Yazar : Kolektif
Barkod : 9786256610170
Boyut : 16x24
Sayfa Sayısı : 1392
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Cep Boy : Hayır
2. Hamur

Yorumlar

Sonuç bulunamadı.
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.