Elektronik Ticari İleti Aydınlatma Metni

 

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (KVKK)

İYS (İLETİ YÖNETİM SİSTEMİ) AYDINLATMA VE BİLGİLENDİRME METNİ

 

 

İYS (İLETİ YÖNETİM SİSTEMİ) kapsamında; e-posta, telefon, SMS iletişim araçlarıyla ticari elektronik tanıtım iletilerinin ürün veya hizmet alan kişilere yönelik olarak Kanunun 10. Maddesinde düzenlenen aydınlatma yükümlülüğü gereği sizleri bilgilendiriyoruz. Telefon SMS iletisi içeriğinde bulunan veya tarafınıza SMS iletisi atılması, telefonla aranmanız suretiyle elde edilen ve işlenen “Adı, Soyadı, Kimlik Bilgisi, Telefon, Elektronik Posta Adresi, Mesaj İletişim Bilgisi, Müşteri İşlem Bilgisi, Tanıtım ve Pazarlama Bilgisi ile bu ileti aracılığı ile işlenen, iletilen diğer kişisel veriler” kategorilerindeki kişisel verileriniz ile ilgili olarak Point İnternet Teknolojileri ve Lojistik Anonim Şirketi (“İSTANBUL KİTAPÇISI”) veri sorumlusudur.

Kişisel verileriniz; “İSTANBUL KİTAPÇISI” sorumluluğunda olup, ilgili kişiler ile mevcut ticari/hukuki ilişkisi veya tarafınızla iletişimin sağlanmasını gerektirecek diğer amaçlar doğrultusunda, firma çalışanları veya yetkilileri, temsilcilerimiz ile iletişimin sağlanması, üyelik işlemleri, tanıtım, kampanya, satış ve pazarlama faaliyetlerinin yerine getirilmesi, şirket faaliyetleri kapsamında sunulan ürün ve hizmetler ile ilgili bilgilendirmenin yapılması, hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak ispat yükümlülüğü amaçlarıyla işlenmektedir.

Belirtilen amaçlar dışındaki her türlü kullanım hukuka aykırı olarak kabul edilmektedir. Bu telefon SMS iletilerinin içeriğinde bulunan kişisel veriler; şirket ileti yönetim sistemi, ilgili telefon operatörün telekomünikasyon hizmetleri aracılığı ile “İSTANBUL KİTAPÇISI” veri tabanında, internet sayfası ve mobil uygulamamız üzerinden online formun doldurulması, gibi otomatik olan yöntemlerle toplanmakta olup, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 5/1 ‘’Açık rızanın alınması’’, 5/2-a “Kanunlarda açıkça öngörülmesi”, 5/2-c “üyelik sözleşmesinin kurulması ve ifası ile ilgili olması sebebiyle sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, 5/2-ç “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, 5/2-e “Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması”, 5/2-f ’’İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplere dayalı olarak işlenmektedir.

“İSTANBUL KİTAPÇISI”; tarafınızca paylaşılan, ileti yönetim sistemi kapsamında işlenen kişisel verilerin mevzuata uygun olarak elde edilmekte olup, bu kişisel verileri ile ilgili gerekli teknik ve idari tedbirler alınmaktadır. Bu şekilde elde edilen kişisel veriler, “İSTANBUL KİTAPÇISI”; yetkili şirket birimlerine, ortak/hissedarlarına, çözüm ortaklarına, hizmet sağlayıcıları/tedarikçilerine, avukatlık bürosuna, danışmanlara, Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Düzenlenen Yönetmelik’in 7/11. maddesi gereğince İleti Yönetim Sistemi A.Ş. olmak üzere gerçek ve özel hukuk tüzel kişiler ile yetkili kamu kurum ve kuruluşlara, taraflar arasındaki hukuki ilişkinin amacıyla sınırlı olarak ve gerektiğinde, Kanunun 8. Maddesi doğrultusunda aktarılabilmektedir.

Telefon SMS iletileri yoluyla veri sorumlusu İSTANBUL KİTAPÇISI’NA iletilen, aktarılan kişisel verileriniz ile ilgili olarak, 6698 sayılı Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11 inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi; Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe göre internet sitemizde yayınlanmış olan KVKK Başvuru Formunu doldurarak iletebilirsiniz.

6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca ticari elektronik ileti gönderimine dair onay verseniz dahi dilediğiniz zaman, hiçbir gerekçe göstermeden ticari elektronik ileti almayı ret etme hakkına sahipsiniz. Ticari elektronik ileti hangi iletişim kanalıyla gönderildiyse ret bildirimi de aynı şekilde kolay ve ücretsiz bir şekilde olmak üzere aynı iletişim kanalı üzerinden verebilirsiniz. Reddetme hakkınızı İYS (İleti Yönetim Sistemi ) sistemin kullanıma açıldığı tarih itibariyle dilediğiniz şekilde sistem üzerinden de kullanabilirsiniz. Dilerseniz şirketimizle iletişim kanallarından iletişim kurarak da bu isteğinizi bildirebilirsiniz.

Detaylı bilgi için www.istanbulkitapcisi.com adresinde yayınlanan KVKK Politikalarımızı inceleyebilirsiniz.

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.