"Kolektif"    için arama sonuçları gösteriliyor.

2071'de İstanbul

Yazar : Kolektif
Kültür A.Ş olarak çocukların, gençlerin yaşadıkları şehri tanımasını, hissetmesini ve bunu Türkçenin dil zenginliği içerisinde en güzel bir biçimde ifade edebilmesini önemsiyoruz. Bu amaçla İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte "Çocuk Yazarlar Hikâye Yarışması"nı düzenledik.
10.00TL
18 Ocak Cuma günü Kargo’da

Fırçaların Diliyle İstanbul

Yazar : Kolektif
İstanbul, III. Selim zamanından beri Batılı ressamlar tarafından ziyaret edilmektedir. Avrupa’da büyük merak uyandıran Doğu’yu konu alan Oryantalist Resim Sanatı’nın en gözde şehri, şüphesiz İstanbul’dur.
60.00TL
18 Ocak Cuma günü Kargo’da

Vefanın Cennet Bahçeleri I-II Vefa Camii Haziresi

Yazar : Kolektif
Adını Ebu’l-Vefa Hazretleri’nden alan Vefa semti, İstanbul’un fethinin ardından hem medrese hem de tekke eğitiminin verildiği bir merkez olmuştur. Birçok mutasavvıf ve âlim burada medfundur.
250.00TL
18 Ocak Cuma günü Kargo’da

Uluslar Arası İbn Sînâ Sempozyumu Bildiriler I-II 22-24 Mayıs 2008

Yazar : Kolektif
Bilim ve düşünce tarihimizin bu önemli mütefekkirini anlamak adına, İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2008 yılında Uluslararası İbn Sina Sempozyumu gerçekleştirmiştir. Burada sunulan bildiriler, geleceğe bir not, yeni kuşağa miras bırakma, bilim dünyası ve araştırmacılara kaynak sunma amacıyla kitaplaştırılarak yayımlanmıştır.
20.00TL
18 Ocak Cuma günü Kargo’da

Türk Tarihçiliğinde Dört Sima

Yazar : Kolektif
Osmanlı Devleti'nin ve halkının Hz. Peygamber'e bağlılığını, mukaddes topraklara olan saygısını gösteren en güzel adet olan surre alayı, Mekke ve Medine'ye hac mevsiminde yollanan para ve hediyelerdir.
10.00TL
18 Ocak Cuma günü Kargo’da

Türk Romanından Bir Demet İstanbul

Yazar : Kolektif
Türk Romanından Bir Demet İstanbul, Namık Kemal’in İntibah adlı romanından Yakup Kadri’nin Kiralık Konak’ına, Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Huzur’undan Semiha Ayverdi’nin kaleme aldığı Batmayan Gün eserine kadar Türk Edebiyatı’nın önemli romanlarından derlenen İstanbul’a ait pasajların bulunduğu bir derlemedir.
25.00TL
18 Ocak Cuma günü Kargo’da