"Dr. T. Cengiz Göncü"    için arama sonuçları gösteriliyor.

Osmanlı'da Harem ve Cariyelik 19.Yüzyıl

Yazar : Dr. T. Cengiz Göncü
Osmanlı saray teşkilatı içinde Harem-i Hümâyûn’un kavram olarak hem somut (fiziki/mimari) hem de soyut birer karşılığı vardır. Fiziki bir yapı olarak Harem-i Hümâyûn, padişahın, aile üyelerinin ve onlara hizmet eden cariyelerin yaşadıkları, dışa kapalı bir mekânı temsil ederken, mimari olarak incelendiğinde Osmanlı saray teşkilat, teşrifat ve âdâbın tüm izlerinin, mekâna yansıdığı görünür.
75.00TL
17 Ocak Perşembe günü Kargo’da