"İrfan Dağdelen"    için arama sonuçları gösteriliyor.

Gravürlerle Kudüs

Yazar : İrfan Dağdelen
Kudüs Sancağı’nın ve bölgesinin dönem gravürlerinin derlenmesinden oluşmuş çalışmadır. Kitabın başında Kudüs ve bölgesi hakkında bilgi veren Şemseddin Sami’nin Kamus’ul-A’lâm adlı eserinden bölümler yer almaktadır. Sonrasında bölgenin ve burada bulunan yapıların gravürleri bulunur. Her gravürün ayrı bilgilendirme cümlesi vardır. Kitap, Türkçe, İngilizce ve Arapça olarak hazırlanmıştır.
280.00TL
18 Ocak Cuma günü Kargo’da

Le Bosphore

Yazar : Joseph Schranz Yazar : Yayına Hazırlayan:İrfan Dağdelen
Şehir tarihi araştırmalarında önemli kaynaklardan biri olan gravür, XV. Yüzyıldan itibaren sanatçıların ve seyyahların eserlerinin vazgeçilmezi arasına girmiştir. Osmanlı topraklarında Avrupa ülkelerinin elçileri tarafından başlatılan gravür sanatı, sonraki saray çevresinde yaygınlaşmış ve gelişmiştir.
45.00TL
18 Ocak Cuma günü Kargo’da

Alman Mavileri 1913-1914 1.Dünya Savaşı Öncesi İstanbul Haritaları

Yazar : Haz.İrfan Dağdelen
Dünyanın en güzel şehirlerinden biri olan İstanbul’un tarihsel topografyasını inceleyeceğimiz kaynakların en önemlilerinden biri hiç kuşkusuz döneminde üretilen haritalardır. Eski şehir haritalarının günümüze kadar ulaşması ise İstanbul için önemli bir hazine niteliğindedir.
750.00TL
18 Ocak Cuma günü Kargo’da