Erzincanlı Terzi Baba Hayyat Muhammed Vehbi Kuddise Sirruh Külliyatı Ciltli

Hayatı, Eserleri, Halifeleri ve Menkıbeleri

Kolektif

Kutup Yıldızı Yayınları

%40 indirim
70,00 TL 42,00 TL

“Silsile-i Aliyye”den Nakşbendî-Müceddidî, Kadirî, Kübrevî, Çeştî, Sühreverdî, Zü’l-Cenahayn Zıya’üddîn Ebu’l-Beha Mevlana Muhammed Halid-i Bağdadî “Kuddise Sirruh” Hazretleri’nin mutlak halîfelerinden Nakşbendî-Müceddidî-Halidî Şeyh Abdullah-i Mekkî “Kuddise Sirruh” Hazretleri’nin halîfelerinden Erzincan’lı Nakşbendî-Müceddidî-Halidî, Üveysî Şeyh Hayyat Muhammed Vehbî yaʻnî Terzî Baba “Kuddise Sirruh” Hazretleri [1780-1848] hakkında “İkinci Baskısı”nı yaptığımız bu kitabımız, Dört Kısm’dır:

Birinci Kısm’da; Terzî Baba “Kuddise Sirruh” Hazretleri’nin hal tercümesini, maddî ve ma‘nevî nesebini, eserlerini, menkıbelerini, talebelerini ve halîfelerini en sıhhatli, en muʻteber kaynakların beyanlarıyla tafsîlatlı bildirdik. Halîfelerinden Erzincan’lı Leblebîci Baba’nın yazma nüshaları Ankara-Millî Kütübhane, No: 4148’de ve İstanbul-Süleymaniye Kütübhanesi, Yazma Bağışlar Kısmı, No: 2925’de bulunan “Tuhfetü’l-‘Uşşak” adlı Türkçe “Dîvançe”sinden 33 şiirini ve yine halîfelerinden Baybûrd’lu Seyyid İrşadî Baba’nın yazma mecmû‘alardan ve cönklerden aldığımız 5 şiiri ile yazma nüshası İstanbul-Süleymaniye Kütübhanesi, Erzincan Kısmı, No: 127’de bulunan 491 beytlik “Mevlid-i Şerîf Risalesi”nin temamını ilk kez bu kitabımızda transkribe ettik. Kitabımızın bu kısmı, 186 sahîfedir.

İkinci Kısm’da; Terzî Baba “Kuddise Sirruh” Hazretleri’nin Ehl-i Sünnet İ‘tikadı’nı ve Nakşbendî-Müceddidî-Halidî Yolu’nun adabını ve erkanını icmalen beyan buyurdukları Türkçe “Kenzü’l-Fütûh Risalesi”ni halîfelerinden ve damadlarından Hacî Hafız Muhammed Rüşdî Efendi’ye tanzîm ettirdiği 1214 beytlik Türkçe “Miftah-ı Kenz Risalesi”ni ilk kez tarafımızdan tesbît edilen 13 ayrı yazma nüshasıyla ve 8 ayrı matba‘a baskısıyla mukayeseli olarak Latin Harfleri ile yazdık ya‘nî transkribe ettik. Kitabımızın bu kısmı, 83 sahîfedir.

Üçüncü Kısm’da; bu kitabımızı hazırlarken istifade ettiğimiz 34’ü yazma ve 28’i matbûʻ 62 aded Eski Türkçe [Osmanlıca]; 7’si yazma ve 4’ü matbûʻ 11 aded Arabça; 5’i yazma ve 1’i matbûʻ 6 aded Farsça eser olmak üzere 79 eserin ve kullandığımız arşiv vesîkalarının, salnamelerin listesini çıkardık. Kitabımızın bu kısmı, 4 sahîfedir.

Dördüncü Kısm’da; “Miftah-ı Kenz Risalesi”nin diğer yazma nüshaları gibi ilk kez tarafımızdan tesbît edilen en eski tarîhli yazma nüshasının tıpkıbasımını yaptık. Bu nüsha “Kenzü’l-Fütûh” adıyla Hicrî 8 Rabîʻu’l-Ahir 1259’da [8 Mayıs 1843] ya‘nî Terzî Baba Hazretleri’nin ahırete irtihalinden 5 sene evvel istinsah edilmiş olup bugün İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütübhanesi, Türkçe Yazmalar, No: 2340’dadır. Kitabımızın bu kısmı, 32 sahîfedir.

“Oryantalist-Akademik-Bilimsel” dedikodularla ve ölçülerle değil, “İlmî” mîzanla ve nizamla ve Ehl-i Sünnet Ve’l-Cemaʻat Mezhebi gayretiyle Ehl-i Sünnet Alimleri’nin, Nakşbendî-Müceddidî-Halidî, Mevlevî, Uşşakî-meşreb zatların Arabça, Farsça ve Osmanlı Türkçesi’yle yazdıkları kitablarından, Terzî Baba “Kuddise Sirruh” Hazretleri’nin “Miftah-ı Kenz Risalesi”nin 13 ayrı yazma nüshasından, 8 ayrı matbaʻa baskısından; halîfelerinin ve talebelerinin beyanlarından, resmî arşiv vesîkalarından, salnamelerden tercümelerle, sadeleştirmelerle ve renkli tıpkıbasımlarla hazırladığımız bu kitabımız, Erzincan’lı Nakşbendî-Müceddidî-Halidî, Üveysî Terzî Baba “Kuddise Sirruh” Hazretleri hakkında bu zamana kadar yazılmış kitabların en tafsîlatlısıdır.

Özellikler

Cilt Durumu : Ciltli
Basım Tarihi : Aralık 2018
Basım Yeri : Türkiye / İstanbul
Boyutlar : 16,00 x 24,00 cm
Basım Dili : Türkçe
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Sayfa Sayısı : 320
Barkod : 9786055291372

Katkıda Bulunanlar

Hazırlayan
Şaban Er

Facebook Twitter Instagram
EMIRGAN