Da'i'r-Reşad Li-Sebili'l-İttihad Ve'l-İnkıyad (Birlik ve İtâat Yoluna Davet)

Ebu'l-Hüda Muhammed Es-Sayyadi Er-Rifai

Buhara Yayınları

%35 indirim
18,50 TL 12,03 TL
1 adet stoklarımızda

Ehl-i sünnet inancının yılmaz savunucusu, Cennetmekân Sultan Abdülhamîd Hanın yakın dostu, Ebül-Hüdâ Muhammed es-Sayyâdi Efendi, hem Arapça hem de Türkçe yayınlanan DÂ'İ'R-REŞÂD Lİ-SEBÎLİ'L-İTTİHÂD VE'L-İNKIYÂD İsimli bu eserinde ve aynı dönemde yabancıların teşvikiyle Suriye ve bir kısım Arap ülkelerinde Osmanlı Devleti aleyhine yayınlanan ilanlarla ilgili olarak Tercüman-ı Hakikat Gazetesinde yayınlanan makalesinde, Osmanlı Devletini parçalamak için uğraşan gerek yabancı hırslara teslim olmuş yerli işbirlikçiler ve gerekse yerli işbirlikçileri teslim almış Avrupa Devletlerinin Osmanlı tebaası arasında yaymağa çalıştıkları fitne ve fesada karşı Müslümanları uyanık ve birlik olmaya davet ederek, sonraki yıllarda pişman olmamaları için Osmanlı'nın büyük silsilesinin dürr-i yektâsı, temiz saltanat sülâlesinin zât-ı bî-hemtâsı, hilâfet serîrinde nehy ü emir mâliki, güzellikler sahibi, ve pek çok güzel menkıbelerin mâliki, takî, nakî, sâlih, mücâhid, tasarruf meydanında sabırlı, rızâ ile mevsûf, samed ve tek olan Allah'ın kuvvetine dayanarak bütün hadiseleri rızâ ve tevekkülle göğüsleyen, Hazret-i Nebeviyye'nin Halîfesi, bütün ahidlere sâdık ve isnatları metânetle karşılayan EMÎRÜL-MÜMİNİN MEVLÂNÂ EL-GAZÎ ES-SULTAN ABDÜLMECÎD OĞLU GAZÎ ES-SULTAN ABDÜLHAMÎD Han gibi yüce bir Halîfe etrafında birleştirmeye çalışması yönünde gösterdiği gayretin ne kadar doğru olduğu hususu ne yazık ki döneminde anlaşılamamıştır.

Bu eser, Müslüman Toplulukların bulundukları coğrafyadaki karışıklık ve kargaşanın sebebinin, gerek yabancı hırslara teslim olmuş yerli işbirlikçiler ve gerekse yerli işbirlikçileri teslim almış yabancı mihraklar olduğunu gösteren tarihi bir belge olması açısından çok önemli olup, yakın tarih araştırmacılarına büyük yararı olacaktır.

Özellikler

Cilt Durumu : Ciltsiz
Basım Tarihi : 2014
Basım Yeri : Türkiye / İstanbul
Boyutlar : 14,00 x 21,00 cm
Basım Dili : Türkçe
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Sayfa Sayısı : 160
Barkod : 9786054530267

Kategoriler

Facebook Twitter Instagram
EMIRGAN